Flextid

Flextid ger arbetstagare möjlighet till en mer flexibel arbetstid.

Flextid enligt lokalt avtal

Kopiera länk hit

För att ha rätt till flextid ska det finnas med i arbetsplatsens lokala arbetstidsavtal. Flextid innebär att en arbetstagare kan vara mer flexibel med sin arbetstid. Ofta finns flextid inom en flexram i början och i slutet av arbetsdagen och ger arbetstagaren en möjlighet att börja arbetsdagen till exempel mellan klockan sju och nio och avsluta arbetsdagen mellan klockan fyra och sex. Vissa arbetsplatser erbjuder också sina anställda att använda flextid under lunchpausen.

Flextid gynnar arbetstagare som har behov av en mer flexibel arbetstid för att till exempel hinna lämna barn på förskola eller för att kunna åka till arbetsplatsen med allmänna transportmedel. Flextid kan också användas för att undvika rusningstrafiken eller för att kunna boka in läkar- eller tandläkarbesök. Flextiden ska dock inte försvåra arbetsplatsens verksamhet. En arbetsgivare har rätt att förlägga arbete under flextiden men ska då meddela arbetstagaren två veckor i förtid.

Flextidssaldo

Kopiera länk hit

Arbetsplatser med flextid kontrollerar arbetstagarnas arbetstid genom en flextidsbank. Där finns information om flexbankens saldo som kan vara antingen plus eller minus. Det finns också en maxtid för hur stort överskott en arbetstagare får ha i sin flexbank per vecka eller per månad. Plus i flexbanken innebär inte att en arbetstagare har rätt att vara ledig hela dagar utan tiden ska justeras under flextiden. Minus på flexbanken kan ge ett löneavdrag.

Flextid – övertid

Kopiera länk hit

Flextid är inte samma sak som övertid. Övertid är arbetstid som ligger utanför ordinarie arbetstid och som beordras och godkänns av arbetsgivaren. Övertidsarbete kompenseras vanligtvis med övertidsersättning eller kompensationstid.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.