Differentiering

Differentiering används som en marknadsföringsstrategi för att skilja sig från konkurrenterna, till exempel genom hög kvalitet och bra service.

Differentiering – en marknadsföringsstrategi

Kopiera länk hit

Differentiering används inom marknadsföring som ett sätt att skilja sig från sina konkurrenter, att helt enkelt vara unik. Inom marknadsföring används även begreppet positionering där differentiering är en positioneringsteknik. Positionering handlar om hur konsumenterna uppfattar varan och varumärket . Med positionering kan företag skapa en unik position på marknaden och olika differentieringsstrategier kan ge företaget kundfördelar gentemot den målgrupp eller de målgrupper man vänder sig till för att därmed öka sin marknadsandel och skapa långsiktig framgång. Differentiering kan också bidra till ett gott rykte hos konsumenterna.

Olika metoder för differentiering

Kopiera länk hit

Differentiering handlar om att förstärka företagets produkt eller tjänst för att skapa konkurrensfördelar på marknaden. Ett företag kan välja att arbeta med produktdifferentiering, alltså att erbjuda en produkt eller en tjänst på marknaden som har högre kvalitet, snyggare design eller bättre prestanda än konkurrenternas. En biltillverkare skulle till exempel kunna erbjuda en bil med nyare och säkrare funktioner för att särskilja sig på marknaden. Företag kan även erbjuda olika servicetjänster som ökar kundvärdet vid försäljning av vissa varor. Det skulle till exempel kunna vara gratis installation av produkten eller leverans inom en viss tid. Med personaldifferentiering konkurrerar företag med sin personal, till exempel genom att ha personal med hög utbildning. På en marknad där flera företag erbjuder samma eller liknande produkter eller tjänster kan man med hjälp av imagedifferentiering sälja sin vara till ett annat pris än konkurrenternas, även om varan i sig inte är unik.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Marknadsföring

Marknadsföring är de aktiviteter ett företag gör för att nå ut med sina erbjudanden till kunder och potentiella kunder.

Varumärke

Varumärken är specifika namn, symboler, tecken, associationer som särskiljer företag, produkter eller tjänster från andra liknande dito.