Bifirma

Bifirma är ett särskilt namn som ett företag kan använda för en avgränsad del av näringsverksamheten.

Att starta en bifirma, även kallat särskilt företagsnamn, innebär att ett redan etablerat företag startar en underfirma med ett nytt namn under samma organisationsnummer . En bifirma fungerar alltså som ett extranamn som du döper en viss del av företaget till. Kanske driver du ett företag som säljer möbler, och nu planerar ni att lansera en ny produktkedja med inredningsdetaljer som ni vill döpa till något annat. Bifirman kan då fungera som ett nytt varumärke. För att anmäla en bifirma kontaktar du Bolagsverket. När en sådan registreras är det viktigt att det i beskrivningen står tydligt att denna nya verksamhet är en del av huvudföretaget. Det är möjligt att registrera flera olika bifirmor under samma organisationsnummer för att dela upp verksamhetens olika delar i flera avdelningar med olika namn.

Fakturering genom bifirmor

Kopiera länk hit

En bifirma bedrivs alltid av huvudbolaget men med ett annat namn utåt sett. Det är dock viktigt att rätt information finns på fakturor och andra liknande dokument. Här ska både det särskilda företagsnamnet och bolagets riktiga namn finnas med. Detta för att konsumenten har rätt att veta vem de handlar av och gör affärer med.

Relaterade ord
Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning för juridiska personer.