Balansrapport

En balansrapport visar ett företags tillgångar och skulder vid ett specifikt tillfälle.

Balansrapporten är tillsammans med resultatrapporten en av de mest väsentliga rapporterna över ett företags räkenskaper. Balansrapporten består dels av företagets tillgångar (kontoklass 1), dels av företagets eget kapital och skulder (kontoklass 2). Tillgångarnas värde är alltid lika med eget kapital plus skulder, därav namnet balansrapport. Rapporten visar periodens ingående balans (hur mycket som finns på ett givet konto vid periodens början), periodens förändring (även kallat omslutning) och utgående balans. Ingående balans plus/minus periodens förändring är alltså lika med den utgående balansen.

Är det någon skillnad på balansrapport och balansräkning?

Kopiera länk hit

Den huvudsakliga skillnaden mellan en balansrapport och en balansräkning är att en balansrapport är specificerad på kontonivå, medan en balansräkning är en mer övergripande sammanställning för en period. Balansrapporter tas ut löpande under året, medan balansräkningar främst används i exempelvis kvartalsrapporter och årsredovisningar.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Resultatrapport

Resultatrapport är en rapport över ett företags intäkter och kostnader. Skillnaden mellan intäkter och kostnader för en given period är företagets resultat.