Avrop

Avrop är en beställning av en produkt från ett ramavtal som ingåtts av en upphandlande myndighet eller organisation.

Muntlig eller skriftlig beställning från ett ramavtal

Kopiera länk hit

När en upphandlande organisation gör en skriftlig eller muntlig beställning av en vara eller tjänst från ett ramavtal brukar det kallas för ett avrop. Ett ramavtal bestämmer vilka grundläggande villkor som ska gälla för ett kontrakt mellan leverantörer och upphandlande myndigheter eller organisationer. Ramavtal reglerar alltså hur kommande kontrakt, det vill säga avrop, ska fungera under en viss tidsperiod. Att avropa innebär helt enkelt att någon lägger en beställning. Termen avrop används i många olika former och begrepp, till exempel avropsberättigad, avropsverktyg, avropsprocess och avropsförfrågan.

Att göra ett avrop

Kopiera länk hit

Avrop används, som vi har sett, vid ramavtal som ligger till grund för till exempel offentlig upphandling. Offentliga verksamheter, det vill säga staten, regionerna och kommunerna samt de flesta kommunala och statliga bolag, använder offentlig upphandling för att sluta avtal med leverantörer för att sedan kunna göra inköp av olika varor och tjänster. Offentliga upphandlingar kan därför ge mycket goda affärsmöjligheter för företag och vara en stabil inkomstkälla under en längre period.

När ramavtalet finns på plats kan den organisation som är avropsberättigad göra ett avrop efter den fördelningsnyckel som råder när ett behov av en vara eller en tjänst uppstår. En fördelningsnyckel beskriver hur avropen ska fördelas mellan de olika leverantörerna om avtalet tecknats med fler än en leverantör. Det är endast avropsberättigande organisationer som får lov att göra avrop från ramavtalet och vilka som är avropsberättigande ska tydligt framgå i avtalet. Detta för att de fem grundläggande principer som offentlig upphandling bygger på, alltid ska genomsyra upphandlingarna. De fem principerna är:

  • icke-diskriminering

  • likabehandling

  • proportionalitet

  • öppenhet och transparens

  • ömsesidigt erkännande.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.