Arbetstidslagen

I arbetstidslagen finns regler om hur mycket en anställd får arbeta per dygn, vecka och år, vilka raster man har rätt till, samt regler för jourtid, beredskap och nattvila.

ATL reglerar både arbete och vila

Kopiera länk hit

Enligt arbetstidslagen, eller ATL, är den maximala ordinarie arbetstiden 40 timmar per vecka. I vissa branscher gäller andra regler baserat på kollektivavtal, och den maximala arbetstiden kan då vara kortare än 40 timmar. Man får inte överstiga en total arbetstid på mer än 48 timmar per vecka under en fyramånadersperiod, inklusive jourtid, övertid, semester och sjukfrånvaro. Detta är EU:s minimikrav och kan inte ändras med kollektivavtal. ATL reglerar även hur mycket vila per dygn du som anställd måste ha. Du ska ha minst 11 timmars ledig tid i sträck per dygn och dessa timmar kan läggas när som helst under en 24-timmarsperiod. Per vecka, eller sjudagarsperiod, gäller minst 36 timmars ledighet i sträck.

Jour och beredskap

Kopiera länk hit

På arbetsplatser med jour gäller maximalt 48 timmars jourtid per fyramånadersperiod och arbetstagare. Beredskapstjänst skiljer sig från jour eftersom du då får längre tid på dig att komma till arbetet när du blir inkallad. Med kollektivavtal kan beredskap finnas schemalagt under dygnsvila och veckovila. Enligt ATL ska däremot arbetstagaren alltid kompenseras för den förlorade lediga tiden, eftersom beredskapen ligger utanför ordinarie arbetstid.

Övertid och mertid

Kopiera länk hit

ATL stipulerar att du inte får arbeta mer än 50 timmar utöver din ordinarie arbetstid per månad, och maximalt 200 timmar under ett år. När det gäller övertid finns dock flera undantag efter överenskommelser med fackförbund eller dispenser från ATL. För deltidsanställda som jobbar utöver sin ordinarie arbetstid räknas det som mertid istället för övertid. Detta gäller fram till att arbetstiden överskrider ordinarie arbetstid för en heltidsanställd, då det blir övertid även för deltidsanställda.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.