Aktieindex

Aktieindex visar utvecklingen för en utvald grupp av aktier.

Aktieindex visar aktiernas utveckling

Kopiera länk hit

Ett aktieindex visar hur aktier i ett särskilt index utvecklas och värderas över tid. Man säger att aktiebörsen stiger eller sjunker, men egentligen är det indexet som stiger eller sjunker. Indexet visar en genomsnittlig värdering, ett medelvärde, av ett urval aktier över tid, och kan ge aktieägare och investerare en insikt i om aktierna i indexet går bättre eller sämre jämfört med aktiemarknaden i stort. Aktieindex är en synonym term med börsindex, eller kort och gott – börsen.

För att räkna fram aktieindex adderas kursen för varje aktie i indexet. Summan divideras sedan med antal bolag som ingår i indexet. Många börsindex är marknadsviktade eller kapitalviktade. Bolagen i indexet viktas då i förhållande till sina börsvärden. Ett aktieindex kan också vara prisviktat och då får dyra aktier en större vikt i indexet. I ett likaviktat index vägs alla aktier på samma sätt, oberoende av bolagens storlek eller vad aktierna kostar.

Aktieindex kan mäta olika saker

Kopiera länk hit

Ett aktieindex kan visa ett urval av aktier på en särskild aktiemarknad, men ett index kan också visa hur aktiekursen förändras i en särskild bransch. Det finns också aktieindex som visar de mest omsatta aktierna på en aktiemarknad, alltså de aktier som är mest köpta och sålda. Du kan även hitta index som avspeglar aktieutvecklingen i ett visst land, så kallade landindex.

Exempel på vanliga aktieindex

Kopiera länk hit

Det finns flera kända aktieindex i Sverige och övriga världen som följs av investerare för att enklare kunna jämföra aktiernas värde och bedöma företagens ekonomiska situation. Här följer en lista över några:

  • OMXSPI – index över alla börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen

  • OMXS30 – index över de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen

  • DJIA – index över de 30 mest omsatta aktierna på New York-börsen

  • DAX – index över de 30 största bolagen på Frankfurtbörsen.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.