AGB

AGB är en försäkring för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Försäkring om avgångsbidrag

Kopiera länk hit

AGB är en förkortning för Försäkring om avgångsbidrag. Försäkringen innebär att om en arbetstagare som är tillsvidareanställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan en ersättning från AFA Försäkring utgå. Försäkringen gäller kollektivanslutna arbetstagare på företag inom den privata sektorn. Uppsägningen kan bero på till exempel nedläggning av arbetsplatsen, konkurs eller en omorganisation och ersättningen kan utgå både om personen blir helt eller delvis uppsagd.

Ersättningens villkor och storlek

Kopiera länk hit

En anställd som blir uppsagd på grund av arbetsbrist måste ha fyllt 40 år men vara yngre än 65 år för att kunna ansöka om AGB. Personen måste också ha varit anställd i minst 50 månader under en period om fem år hos företag som har försäkringen och ansöka om ersättningen inom två år efter anställningens slut. Det finns inga krav på att personen måste vara arbetslös för att ersättningen ska utgå. Ersättning utgår däremot inte om den anställde blir erbjuden fortsatt arbete i företaget eller inom koncernen inom tre månader eller om företaget fått ny ägare och anställningen fortsätter. Det går heller inte att få ersättning om sjukersättning beviljas innan anställningen upphört.

Anmälan om AGB görs till AFA Försäkring. AGB betalas ut som ett engångsbelopp och storleken på beloppet styrs av ålder på den uppsagda arbetstagaren och den ordinarie arbetstiden, alltså om tillsvidareanställningen varit på deltid eller heltid. Ordinarie arbetstid är normalt 40 timmar i veckan och inkluderar all arbetstid som inte är övertid, jourtid eller mertid.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.