Dela denna artikel

Redovisa importmoms till Skatteverket

Bokföring

Har du ett momsregistrerat företag och importerar varor från länder utanför EU? 
Då kommer du i fortsättningen att redovisa och betala momsen till Skatteverket istället för till Tullverket. Från och med 1 januari 2015 har nämligen Skatteverket tagit över hanteringen av importmoms. Observera att de nya reglerna även gäller om du importerar varor ifrån områden inom EU men som ligger utanför mervärdesskatteområdet, t.ex. Åland. 

Nya konton för utgående moms vid import
Reglerna innebär att BAS-kontogruppen tagit fram nya konton som kan användas för utgående moms vid varuimport.

De nya kontona är:

Dessa konton har tidigare använts för beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land och kommer alltså i fortsättningen att användas för utgående moms vid varuimport.

Om du har använt dig utav dessa konton tidigare rekommenderar vi att du skapar nya konton för att särskilja vad som redovisats enligt de nya reglerna. Kontona som BAS-kontogruppen föreslår är enbart exempel så om du vill skapa nya konton kan du till exempel lägga upp 2616 för 25 % skatt, 2626 för 12 % skatt och 2636 för 6 % skatt.

För att skapa ett nytt konto klickar du på Register - Kontoplan som du hittar uppe i högra hörnet. Klicka sedan på den orangea knappen Skapa ny. Ange konto och kontobenämning. Det är viktigt att du väljer rätt momskod för att värdet som bokförs på kontot ska hamna på rätt ruta i momsrapporten. Öppna blocket för Ytterligare uppgifter för att ange momskod på kontot.

Nya rutor på momsdeklarationen
Förändringarna påverkar även momsdeklarationen vilket innebär att beskattningsunderlaget ska anges i ruta 50 och att den utgående momsen ska anges i rutorna 60-62, beroende på vilken momssats som ska redovisas.

Genom att koppla samman rätt momskod med de nya kontona kommer de att hamna i rätt ruta på momsdeklarationen. För att ange momskod klickar du på Register - Kontoplan som du hittar uppe till höger i programmet. Sök sedan fram aktuellt konto och öppna blocket Ytterligare uppgifter

De nya momskoderna i Fortnox är: 

Exempel: bokföring vid importmoms
För att bokföringen ska bli rätt innebär detta att du bokför leverantörsfakturan som vanligt på ett kostnadskonto utan moms. När du sedan mottar räkningen från Tullverket kommer du behöva skapa en leverantörsfaktura där du förutom beloppet du ska betala till Tullverket specificerar beskattningsunderlaget samt hur mycket som köpts in för varje momssats. Observera att den ingående momsen inte påverkas, den ska alltså fortfarande redovisas i ruta 48 på momsdeklarationen.

En sådan leverantörsfaktura skulle kunna se ut som exemplet nedan: 

Beloppet som, enligt tullräkningen, ska betalas till Tullverket är 1000 kronor. 

För att värdena ska bli rätt på momsdeklarationen behöver du specificera hur mycket du köpt in för varje momssats. På tulldeklarationen hittar du information om hur stort belopp som köpts in för respektive momssats. Varorna som köpts in i detta exempel har en 25 %-ig momssats och bokförs därför på konto 2615 med momskod, UI25. Genom att använda denna momskod kommer beloppet att redovisas i ruta 60 på momsdeklarationen. Motkontot blir som vanligt 2641 för ingående moms. 

Beskattningsunderlaget består av varornas tullvärde inkl. eventuell tull och andra skatter och avgifter samt eventuella bikostnader. Underlaget ska redovisas i ruta 50 på momsdeklarationen genom momskod BI (Beskattningsunderlag Import).  Det totala beskattningsunderlaget är i detta exempel 21 000 kronor och bokförs på konto 4545 med momskod BI. Konto 4549 används som motkonto och ska alltså inte ha någon momskod. 

Monetärt tullvärde är ett nytt begrepp som införts i och med lagändringen. Det monetära tullvärdet är samma sak som tullvärdet uttryckt i svenska kronor. På din tullräkning hittar du information om det monetära tullvärdet samt fastställd tullavgift. 

Fick du den hjälp du sökte?