Dela denna artikel

Fortnox Finans i Bokföring från kontoutdrag

Bokföring

Om du skickar fakturor via Fortnox Finans hanteras dessa till största del per automatik.

När gäldenären betalar fakturan direkt till Fortnox Finans, kommer Fortnox Finans att bokföra betalningen av fakturan automatiskt, precis som vanligt. Transaktionen syns då inte i transaktionsvyn, eftersom betalningen aldrig kommer till företagets transaktionskonto.

Utbetalningen som sker från klientmedelskontot till ditt transaktionskonto kommer däremot att hanteras i Bokföring från kontoutdrag . Fortnox Finans skapar automatiskt ett verifikat som visar att händelsen har skett. I de flesta fall kommer Fortnox per automatik att koppla samman transaktionen som kommit till ditt transaktionskonto med det verifikat som Fortnox Finans skapat.  

Skulle det vara så att gäldenären (din kund)  av misstag betalat direkt till ditt bankkonto, trots att fakturan är skickad via Fortnox Finans, kommer betalningen inte att bokföras automatiskt.

Du behöver då aktivt välja att betalningen ska bokföras. Du behöver också välja vem som står för eventuella avgifter som uppstått, din kund eller du.

Fick du den hjälp du sökte?