Dela denna artikel

Filförändring Swedbank

Bankkopplingar

För att framtidssäkra och möjliggöra funktioner i bankkopplingen med Swedbank, uppdateras filformaten för betalningar, vilket också innefattar det återrapporterade formatet som används idag.

Anledningen till bytet beror på att filformatet ska vara kompatibelt med framtida uppdateringar i Fortnox, och att den ger möjlighet till en bättre automatiserad redovisning. Du som idag har en bankkoppling kommer inte behöva agera för att filformatet ska ändras.

2022-11-23 uppdaterades formatet i återrapportering till Fortnox till Camt053.

  • Tidigare har betalningar till kontonummer samt betalningar som initierats direkt på internetbanken inte kommit över till Fortnox. I det nya filformatet inkluderas alla typer av transaktioner, vilket gör att allt som händer på ditt bankkonto kommer du nu kunna se och hantera i Fortnox.

  • Tiderna för återrapporteringen förändras, transaktionerna kommer till Fortnox dagen efter de skett på bankkontot.

Fick du den hjälp du sökte?