Fortnox Användarstöd

Fakturaservice med skattereduktion

Vi tar hand om kundens del av fakturan

Självklart går det att skicka fakturor med skattereduktion med Fakturaservice! Vi driver in kundens del av fakturan, och efter betalning lägger vi den under Husarbete så att du enkelt kan begära in skattereduktionen från Skatteverket. Du skapar och skickar fakturan precis som vanligt, genom att välja Med Fakturaservice som faktureringssätt och sedan klicka på knappen Skicka.


Underlag till Skatteverket

Om Skatteverket behöver underlag på kundens betalning tar vi gärna fram det åt dig. Mejla i så fall till ekonomi.finans@fortnox.se. (Kom ihåg att ange fakturans OCR-nummer i mejlet.)


Kreditera faktura med husarbete

Behöver du kreditera en faktura med skatteredukton som skickats via Fakturaservice, så innebär det att kreditfakturan (som ju inte innehåller skattereduktion) kommer att ha ett högre saldo än kundens del av den första fakturan. Du behöver dock inte tänka på detta då vi hanterar det åt dig. Bara skicka kreditfakturan med Fakturaservice som vanligt så levererar vi den till kunden och bokför den första fakturan som betald.


Nekad skattereduktion

Skulle Skatteverket neka någon del av skattereduktionen och du vill fakturera ut mellanskillnaden till kunden, behöver vi först återlämna redigeringsbehörigheten till dig. Mejla till finans@fortnox.se så ordnar vi det. (Kom ihåg att ange fakturans OCR-nummer i mejlet.) Därefter ändrar du fakturamall till Restbelopp RUT/ROT, och skickar själv ut den nya versionen av fakturan till din kund.

 

skattereduktion-mall.jpg