Bilagor för order, offert och kundfaktura

Följ

Bilagor är ibland av stor nytta i koppling till dokument så som offert, order och kundfaktura. Bilagor kan ha många olika användningsområden i samband med dessa typer av dokument. Det kan röra sig om allt från till exempel avtal, instruktioner, beskrivningar, tillhörande texter till modellbeskrivningar, ritningar och reklamationsinstruktioner.

I Fortnox kan du för dokumenten offert, order och kundfakturor koppla bilagor till det aktuella dokumentet. Du kan välja om du vill inkludera dem eller inte på utskrifter och mail.


Att koppla bilagor till offert, order och kundfaktura
För att koppla bilagor till dina olika dokument använder du dig av den oranga bildikonen du finner längst till höger på din offert, order eller kundfaktura.


1-Bilagor.png

När du klickar på den fälls en ny ruta ut vid sidan om din offert, order eller kundfaktura. Denna innehåller tre olika flikar: Kopplade filer, Uppladdade filer, Ladda upp fil. 

För att ladda upp din fil som en bilaga på det aktuella dokumentet väljer du att antingen dra in din fil och släppa i rutan alternativt välja att klicka på den oranga knappen Välj fil, då du får välja vart filen du vill ladda upp finns sparad på din dator.

2-Bilagor.png

När du har dragit in och släppt din fil, alternativt valt ut filen laddas den upp och sparas på din i mappen Inkorg i din Arkivplats eller i ditt lagringsutrymme om du inte har licens för Arkivplats. Filen kopplas per automatik till det aktuella dokumentet och lägger sig då på fliken Kopplade filer där du kan se den, du kan zooma in och ut för att titta närmare på filen du laddat upp och kopplat. 

3-Bilagor.png

Ovanför din kopplade bild finner du några olika verktyg, så som redan nämnda zoomverktyg, men också möjligheten att välja om den kopplade filen ska inkluderas vid utskrift eller ej. Bockar du i att den ska inkluderas följer den med vid utskrift samt om du väljer att skicka dokumentet via mail till din kund.

4-Bilagor.png 
Via de tre punkterna till höger om inställningen för att inkludera vid utskrift eller ej finner du möjligheter till att dels ladda ner den kopplade filen, samt välja att ta bort koppling mellan den uppladdade filen och ditt dokument.

8-Bilagor.png

På fliken Uppladdade filer finner du alla de filer som du har laddat upp, men som ej är kopplade. På den fliken har du möjlighet att markera en eller flera filer och sedan klicka på Koppla markerade, för att koppla ytterligare filer till ditt dokument. Du kan också välja att högst upp se dina uppladdade filer eller dina Redan kopplade filer.

5-Bilagor.png

När du har kopplat en fil till ett av dina dokument (offert, order eller kundfaktura) markeras de med en bildikon i din offertlista, orderlista eller kundfakturalista.

6-Bilagor.pngViktiga parametrar angående de kopplade filerna:

* Filen får ej vara större än 3MB, för att kunna laddas upp och skickas via mail.
* Det går endast att koppla filer av typen .pdf till ett offert, order eller kundfakturadokument.

7-Bilagor.png