Fortnox Användarstöd

Manuell hantering av betalfiler

Lägg upp bankkonto 

För att hantera betalningar manuellt via betalfiler behöver du lägga upp ditt bankkonto i Fortnox, det gör du under Register - Bankkonton.

OBS! Du behöver vara inloggad i Fortnox med bankID för att kunna ändra bankkonto.

register-bankkonton-fortnox.jpg

 

Skapar du ett nytt konto väljer du först din bank. Fyll i dina grunduppgifter och spara, viktigast är att du anger dina betaluppgifter, som Bankgiro alternativt IBAN och BIC. Vill du läsa mer om Bankkontoregistret, klicka här.Skapa leverantörsbetalningar

Du väljer ut vilka leverantörsfakturor du vill betala i fliken Leverantörsfakturor genom att markera dem i listan och klicka på knappen Betalfil som du finner längst ner till höger. Till vänster på knappen väljer du vilket konto betalningarna ska ske ifrån.

markera-betalfil.jpg

 

När du klickat på Betalfil kommer du vidare till nästa steg där du får en sammanfattning med de leverantörsfakturor som kommer att ingå i din betalfil, med möjlighet att justera betaldatumet och beloppet på respektive faktura.


Skapa fil för inrikesbetalningar: 

För Handelsbanken, Swedbank, SEB, Danske Bank, Nordea, Länsförsäkringar Bank samt för valet “Annan bank”: Klicka Skapa LB-fil 
För Nordea: Klicka Skapa PO3-fil 


Skapa fil för utrikesbetalningar:

För Danske Bank: Klicka Skapa LB-fil 
För Nordea: Klicka Skapa PO3-fil 
För SEB och Swedbank: Klicka Skapa LB+ISO20022. När du ska skapa en fil för utlandsbetalningar till SEB krävs att du har angett SEB´s interna kundnummer i bankkontoregistret. För Swedbank behöver avtalsnummer för betalningar vara ifyllt.

 

Filen/filerna laddas ner och du får en bekräftelse samt en direktlänk till en rapport över transaktionerna som är med i filen. Denna kan du även hitta i efterhand under Behandla betalfiler. Filen som du fått nedladdad, laddar du sedan upp på din internetbank.

Swedbank4.jpg

Skulle det vara så att banken av någon anledning inte kan genomföra de betalningar du laddat upp kan du behöva ta ut en ny justerad fil. För att kunna ta ut en fil på nytt går du till fliken Leverantörsfakturor och klickar på Behandla betalfiler. Här väljer du att återställa önskade betalningar.
Obs! När du återställer en betalning i Fortnox påverkas inte filen på banken. Om betaluppdraget finns hos banken måste det makuleras även där om betalningen inte ska genomföras.

manuell-hantering-fnx.jpg

 

Återrapportering om registrerade utbetalningar av leverantörsfakturor

När banken på betaldatum genomfört betalningen av dina leverantörsfakturor kan du använda dig av en återrapporteringsfil med genomförda utbetalningar som du kan läsa in under fliken Utbetalningar i Fortnox. Vill du läsa mer om hur du bokför/hanterar de inlästa transaktionerna, se Registrera betalda leverantörsfakturor.

utbetalningar-fnx.jpg

 

Registrerade inbetalningar av kundfakturor 

När banken tagit emot inbetalningar från dina kunder kan du använda dig av en återrapporteringsfil med registrerade inbetalningar som du läser in under fliken Inbetalningar i Fortnox. Vill du läsa mer om hur du bokför/hanterar de inlästa transaktionerna, Registrera betalda kundfakturor

 

Inbetalningar.jpg

 

Kontoavstämning med kontoutdraget

För de flesta banker kan du hämta kontoutdraget på internetbanken och sedan läsa in det under fliken Stäm av konto. För att veta vilken fil du ska använda för respektive bank, se Hämta kontoutdrag för Stäm av konto.

Swedbank10.jpg

 

Här kan knappen Matcha transaktioner användas för att automatiskt stämma av banktransaktionerna mot bokföringen. Du kan även använda plustecknet för att få hjälp att bokföra banktransaktionerna direkt utifrån kontoutdraget. För att läsa mer om Stäm av konto, klicka här.Skapa löneutbetalningar

När lönekörningen är klar låter du din bank betala ut alla lönerna till dina anställda. Med Handelsbanken, SEB, Nordea, Swedbank samt Danske Bank kan löneutbetalningarna skapas och laddas upp på din internetbank. Om du har angett ett bankgiro på ditt bankkonto så kommer en KI-fil att skapas.
Har du Swedbank har du även möjlighet att ange avtalsnummer för att skapa en SUS-fil. I lönekörning väljer du Skapa bankfil och då kommer lönebeskeden att få statusen Utbetalda och bli grönmarkerade i listan.

 

Swedbank13.jpg

 

Skapa autogiromedgivanden och betalningsuppdrag

För autogiro kan du skapa medgivanden och betalningsuppdrag till banken som skickar dem vidare till Bankgirot. På ditt bankkonto i Fortnox fyller du i Bankgiro samt Kundnummer Bankgirot så kan du skapa en fil i formatet BG Autogiro - Ny fillayout. När du väljer att skapa filen så inkluderas allt som är möjligt att skapa fil på. När filerna gått igenom Bankgirot så får du tillbaka en återrapporteringsfil till din internetbank, som ger dig status på dina medgivanden och betalningsuppdrag. Dessa filer kan du hämta och läsa in i Autogiro under fliken Läs in fil.

Swedbank14.jpg