Visa och ändra tjänst i Fortnox Digital Byrå

Följ

Om du behöver göra förändringar på en redan skapad tjänst som ligger på en klient klickar du på Klienter längst uppe till höger i programmet så att du kommer till din lista över alla dina klienter. Välj sedan att klicka dig in på aktuell klient och gå till fliken uppdrag.

 

1.png

 

För att se och ändra på inställningar på en skapad tjänst klickar du på tjänstens namn. Tjänsten visas då tillsammans med dess inställningar samt en tabell med tjänstens aktiviteter och historik. För att spara eventuella ändringar trycker du spara. Avbryt och Visa lista tar dig tillbaka till tabellen med klientens tjänster.

 

2.png

 

Handläggare
På en skapad tjänst är det möjligt att ändra valda handläggare. När ändringen sparas uppdateras tjänstens inställningar och de aktiviteter som inte passerat leveransdatum med gjord ändring.

Påminnelse och varning
Påminnelse- och varningsinställningar på en tjänst kan vid behov justeras. När ändringen sparas  uppdateras tjänsten och de aktiviteter som inte passerat leveransdatum.

Slutdatum
När en tjänst inte längre ska utföras anges ett slutdatum på tjänsten. När ett slutdatum sparas på tjänsten raderas de aktiviteter som ligger efter valt slutdatum. Övriga aktiviteter och historik kommer att finnas kvar. Ett angett slutdatum kan tidigareläggas, tas bort eller flyttas fram. När ett slutdatum flyttas fram eller tas bort skapas aktiviteter upp på nytt för tjänsten.

Observera!
Slutdatum för en tjänst behöver ta hänsyn till tjänstens redovisningsperiod. För exempelvis en momstjänst med månadsintervall som skall innefatta december månad som sista månad kommer den sista aktiviteten att levereras i februari varpå tjänstens slutdatum ej skall sättas före denna leverans. Tjänstens aktiviteter visas i en tabell på tjänsten.

 

3.png

 

Kommentar på en tjänst
Redan inlagd kommentar på en tjänst går också att redigera, ändra eller ta bort. Klicka på Kommentar så kommer du åt rutan för redan befintlig kommentar och kan ändra eller radera text.

4.png

Radera tjänst
Om något har blivit fel vid uppläggning av en tjänst kan denna raderas. Radering av en tjänst raderar både tjänst och aktiviteter och kan inte ångras.

För att inte förlora historik på tjänst och aktiviteter används slutdatum istället för radering när en tjänst ska upphöra.