Inställningar - Skatt och arbetsgivaravgifter

Beräkning av preliminärskatt
Den inställning du väljer här anges med automatik när du lägger till en anställd i personalregistret. Inne på personalkortet kan du ändra om den anställde inte ska ha denna inställning.

Skattetabell normal
Här anger du den skattetabell som de flesta av dina anställda har. Värdet kan ändras manuellt i personalregistret eller via inläsning av CSR-fil.

Specifikationsnummer till AGI
På individuppgifter ska det finnas ett specifikationsnummer. Normalt sätt fyller man i 1 här. Skulle man ha en anställd med 2 anställningsnummer som man betalar ut lön för så kan man på personalkortet ändra inne på det ena anställningsnumret till nummer 2. Detta för att det ska bli rätt när man redovisar till skatteverket.

Arbetsställenummer till AGI
Det är om man som arbetsgivare har två olika arbetsställen. Detta lämnades tidigare i Ku. Har man som arbetsgivare bara ett ställe så kan man frångå denna inställning.

Arbetsgivaravgift gräns 1000 kr/idrottsutövare
Om du inte vill att det ska dras någon arbetsgivaravgift för de anställda som tjänar mindre än 1000 kronor aktiverar du den inställningen här, läs mer om 1000-kronorsgränsen. Det är även här du markerar om du ska betala ut lön till idrottsutövare. Då gäller nämligen särskilda regler för hur arbetsgivaravgiften beräknas. Vill du läsa mer om vilka regler som gäller för idrottsutövare hittar du mer information på Skatteverkets hemsida, klicka här.

Använd rabatt stödområde A
Anger du "Ja" för att få rabatt för stödområde A kommer inställningen gälla för hela företaget. Det går även att göra inställningen specifikt per anställd. Inställningen finns under Register-Personal-Skatt och innebär att du nu kan ställa om det är en eller vissa anställda på ett företag som ska ingå i rabatten för Stödområde A.

Sto_domra_de-A-Fortnox-Lo_n.png

Nedan information finns på Skatteverkets hemsida: 

"Regionalt stöd gäller för arbetsgivare med verksamhet vid fast driftställe i vissa branscher inom stödområde och beräknas på den del av underlagen för arbetsgivaravgifter i rutorna 55 och 57, som avser sådan nedsättningsberättigad verksamhet.

Beräkna avdraget med olika procentsatser på underlagen i ruta 55 och 57. År 2014 är avdraget 10 % på underlaget i ruta 55 och 5,28 % på underlaget i ruta 57. Avdrag får sammanlagt göras med högst 7 100 kronor per månad."

Du hittar mer information här.

 

Använd rabatt för forskning och utveckling
Arbetsgivare kan i vissa fall göra avdrag från arbetsgivaravgifter för ersättning till personer som arbetar med forskning och utveckling. Skatteverket skriver följande på deras hemsida:

"Avdrag får göras med 10 procent av avgiftsunderlaget. Sammanlagt får avdraget uppgå till högst 230 000 kr per koncern och månad. I underlaget för beräkning av avdraget får endast ingå ersättning till personer som vid ingången av beskattningsåret fyllt 26 år men inte 65 år." 

Du hittar mer information här

Ska_rmavbild_2019-07-04_kl._10.26.46.png


Använd växa-stöd för första anställd
En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna (växa-stöd) gäller för enmansföretag som anställer sin första medarbetare. Omfattas du av växa-stödet i samband med att du anställer din första medarbetare anger du Ja och väljer den anställda i Första anställd som du har växa-stödet för och hur länge det gäller i Växa-stöd t.o.m. datum (högst 24 månader). När detta datum har passerat upphör växa-stödet att gälla i Fortnox lön.

Vill du läsa mer om Växa-stöd, klicka här.