Fortnox Användarstöd

Inställningar - Skatt och arbetsgivaravgifter

Beräkning av preliminärskatt

Den inställning du väljer här anges med automatik när du lägger till en anställd i personalregistret. Inne på personalkortet kan du ändra om den anställde inte ska ha denna inställning.

 

Skattetabell normal

Här anger du den skattetabell som de flesta av dina anställda har. Värdet kan ändras manuellt i personalregistret eller via inläsning av FOS-fil.

 

Specifikationsnummer till AGI

På individuppgifter ska det finnas ett specifikationsnummer. Normalt sätt fyller man i 1 här. Skulle man ha en anställd med 2 anställningsnummer som man betalar ut lön för så kan man på personalkortet ändra inne på det ena anställningsnumret till nummer 2. Detta för att det ska bli rätt när man redovisar till Skatteverket.

 

Arbetsställenummer till AGI

Det är om man som arbetsgivare har två olika arbetsställen. Detta lämnades tidigare i Ku. Har man som arbetsgivare bara ett ställe så kan man frångå denna inställning.

 

Arbetsgivaravgift gräns 1000 kr/idrottsutövare

Om du inte vill att det ska dras någon arbetsgivaravgift för de anställda som tjänar mindre än 1000 kronor aktiverar du den inställningen här, läs mer om 1000-kronorsgränsen. Det är även här du markerar om du ska betala ut lön till idrottsutövare. Då gäller nämligen särskilda regler för hur arbetsgivaravgiften beräknas. Vill du läsa mer om vilka regler som gäller för idrottsutövare hittar du mer information på Skatteverkets hemsida, klicka här.

 

Använd rabatt stödområde A

Anger du Ja för att få rabatt för stödområde A kommer inställningen gälla för hela företaget. Det går även att göra inställningen specifikt per anställd. Inställningen finns under Register-Personal-Skatt och innebär att du nu kan ställa om det är en eller vissa anställda på ett företag som ska ingå i rabatten för Stödområde A.

Sto_domra_de-A-Fortnox-Lo_n.png

Nedan information finns på Skatteverkets hemsida: 

"Regionalt stöd gäller för arbetsgivare med verksamhet vid fast driftställe i vissa branscher inom stödområde och beräknas på den del av underlagen för arbetsgivaravgifter i rutorna 55 och 57, som avser sådan nedsättningsberättigad verksamhet.

Beräkna avdraget med olika procentsatser på underlagen i ruta 55 och 57. År 2014 är avdraget 10 % på underlaget i ruta 55 och 5,28 % på underlaget i ruta 57. Avdrag får sammanlagt göras med högst 7 100 kronor per månad."

Du hittar mer information här:  Skatteverket: Arbetsgivardeklaration

 

Använd rabatt för forskning och utveckling

Arbetsgivare kan i vissa fall göra avdrag från arbetsgivaravgifter för ersättning till personer som arbetar med forskning och utveckling. 

 

Ska_rmavbild_2019-07-04_kl._10.26.46.png

 

För löner utbetalda från 1 april 2020 är taket för nedsättningen 450 000 kr per månad och avdraget får från samma datum göras med 10% vardera från Arbetsgivaravgift och Allmän löneavgift.
Då reduceringen inte får minska ålderspensionsavgiften (se bild nedan - 10,21%) så blir det endast 9,59% från Arbetsgivaravgift, 19,8 – 10,21 = 9,59%. Från Allmän löneavgift (11,62%) kan man dra av 10%.
I fältet för Avdrag FoU 475 så får man alltså minska med 19,59%.

Maximalt avdrag för FoU är totalt 919 239 kr. Detta då maximalt avdrag från arbetsgivaravgifterna är 450 000 kr och för allmän löneavgift 469 239 = 9190239. Att det blir maximalt avdrag med 469 239 från allmän löneavgift beror på att man får räkna baklänges för att få fram underlaget, genom att utgå från att maximalt avdrag blir 450 000 kr från arbetsgivaravgifterna, dvs. 10% av 450000/0,0959 = 469 239.
Detta gäller endast anställda som har full arbetsgivaravgift.

arbetsgivaravgift-forskning-utveckling.png

Löner utbetalda fram till 31 mars 2020 hade ett tak på 230 000 för nedsättningen och avdraget från arbetsgivaravgiften var 10% av avgiftsunderlaget för de anställda.


Använd växa-stöd för första anställd

En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna (växa-stöd) gäller för enmansföretag som anställer sin första medarbetare. Omfattas du av växa-stödet i samband med att du anställer din första medarbetare anger du Ja och väljer den anställda i Första anställd som du har växa-stödet för och hur länge det gäller i Växa-stöd t.o.m. datum (högst 24 månader). När detta datum har passerat upphör växa-stödet att gälla i Fortnox lön.

Vill du läsa mer om Växa-stöd, klicka här: Skatteverket: Växa-stöd, tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift