Kom igång med Fortnox Lön

Innan du börjar betala ut löner genom Fortnox Lön är det ett par uppgifter och inställningar du behöver gå igenom. Börja med att klicka på ditt företagsnamn uppe i högra hörnet och välj alternativet Företagsuppgifter. 

 


Kom_iga_ng_med_Fortnox_Lo_n.png

 

 

Här anger du företagets kontaktuppgifter, betalningsuppgifter och skatteuppgifter. Det är även här du laddar upp företagets logotyp. Avsluta med att spara när du fyllt i alla uppgifter. 

 

1.png

 

Du hittar alltid inställningarna uppe i högra hörnet. Följande inställningar bör du gå igenom innan du börjar arbeta i löneprogrammet: 

Avtal för arbetare & tjänstemän - Allmänt

För det första behöver du gå igenom de olika avtalsinställningarna, "Avtal för arbetare - Allmänt" och "Avtal för tjänstemän - Allmänt". Om ni inte har både arbetare och tjänstemän behöver du givetvis bara gå igenom den ena inställningen.

Här anger du vilket avtal som används för arbetare respektive tjänstemän. Välj även vilken löneperiod som ska gälla för de olika avtalen samt om du vill att schematid ska anges med automatik. Väljer du "Nej" under schematid automatisk kommer du se antalet schematimmar per dag i kalendariet men de kommer inte tas upp på lönebeskeden. Det blir då enbart en intern informationspost. I de flesta fall ska du alltså ange "Ja" under Schematid automatisk. 

 

avtal_f_r_arbetare_allm_nt.PNG

 

Avtal för arbetare & tjänstemän - Semester

För att de anställdas semester ska beräknas rätt är det viktigt att du kontrollerar så att inställningen "Avtal för arbetare - Semester" och "Avtal för tjänsteman - Semester"  är korrekt. Om ni inte har både arbetare och tjänstemän behöver du givetvis bara gå igenom den ena inställningen.

Här anger du till exempel när ert semesterår startar, om ni har innevarande semesterår eller intjänandeår och om ni tillämpar sammalöneregeln eller procentregeln. Om du inte ändrar något är det värdena som står i grå text i de olika fälten som kommer att användas. Läs mer om de olika semesterbegreppen här


avtal_f_r_arbetare_semester.PNG

 

Bankinställningar

I register Bankkonton anger du vilken bank du använder dig av. För att kunna skicka bankfiler med löneutbetalningar behöver du fylla i ditt bankgironummer. 

Ska_rmavbild_2018-02-14_kl__13_48_00.jpg  

Konton och bokföringsinställningar

För att ange vilka konton och bokföringsinställningar som ska användas kan ni klicka på nedanstående länkar.

Bokföringsinställningar

Förvalda konton

 

Löneperioder

Den sista inställningen du måste göra innan du kan skapa den första lönen i programmet är att skapa löneperioder. Börja med att klicka på den oranga knappen Skapa ny. I nästa steg väljer du vilken eller vilka utbetalningsperioder ni ska använda, det vanligaste är Månadslön innevarande månad och Månadslön föregående månad. Här kan ni justera benämning, startdatum för löneperioden och avvikelse datumet. Man väljer även normala första utbetalningsdatumet. Spara när du är klar. 

 

l_neperioder.PNG

 

Personalregister

Personalregistret hittar du under Register - Personal uppe till höger. Har du arbetat med ett annat löneprogram tidigare har du möjlighet att importera ditt personalregister. Du slipper då arbetet med att lägga upp varje anställd manuellt. Läs mer om personalregistret och hur du gör för att importera personal till personalregistret här

 

Kalendariet - hjärtat i Fortnox Lön

Kalendariet utgör en väsentlig del i Fortnox Lön. Det är nämligen här du registrerar månadens avvikelser för alla anställda, t.ex. om en anställd varit sjuk eller haft semester. Allt som avviker från ordinarie schematid måste registreras i kalendariet för att löneberedning och semesterberedning ska bli korrekt. Läs mer om hur du arbetar i kalendariet här. 

 

Lönekörning 

När du gått igenom inställningarna, lagt upp dina anställda i personalregistret och registrerat eventuella avvikelser i kalendariet är det dags att skapa din första lönekörning. Läs om varje steg i lönekörningen här


Film: Genomgång av Fortnox Lön

 

Utbildning

Du vet väl att du även kan gå utbildning hos oss på Fortnox för att lära dig nya program eller funktioner?För att läsa mer om utbildningar i Lön, klicka på nedanstående länkar:


Webbutbildningar:
Lön - Kom igång
Lön - Fördjupningsutbildning

Klassrumsutbildningar:
Arbeta i Fortnox Lön steg 1
Arbeta i Fortnox Bokföring steg 2