Överföring av ingående balanser

Följ

När du börjar arbeta med ett nytt räkenskapsår behöver du föra över dina ingående balanser från föregående år. I inställningarna för räkenskapsår skapar du ett nytt år och när du sparar kommer du få frågan om du vill föra över de ingående balanserna samtidigt som du skapar det nya året. 

 

Föra_över_balanser.PNGVäljer du att avvakta med det kommer du istället få göra det genom kontoplanen som du hittar under Register - Kontoplan.

Observera att du måste föra över de ingående balanserna igen om du skulle göra ändringar i det tidigare räkenskapsåret. Om du inte för över de ingående balanserna efter en ändring kommer balanserna inte vara uppdaterade i det senare räkenskapsåret. 

Vill du ändra de ingående balanserna manuellt skriver du in det aktuella värdet i kolumnen för Ingående balans, ett minustecken innebär att värdet blir en kreditpost. Namnlo_st.png

 
Om du får upp ett meddelande att de ingående balanserna inte balanserar beror det på att du inte bokfört resultatet på föregående räkenskapsår. När du är klar med föregående år och har bokfört resultatet kommer alltså meddelandet att försvinna. 


ingående_balanser_meddelande.PNG