Fortnox Användarstöd

Överföring av ingående balanser

När du börjar arbeta med ett nytt räkenskapsår behöver du föra över dina ingående balanser från föregående år. Så här görs överföringen i Fortnox. 

I inställningarna för räkenskapsår skapar du ett nytt år och när du sparar kommer du få frågan om du vill föra över de ingående balanserna samtidigt som du skapar det nya året. 

01.png 

 

Överföra balanser i samband med Balansrapport

Efter att ett nytt räkenskapsår skapats och de utgående balanserna förts över till ingående balanser så bokför man under en viss tid ofta både i det gamla räkenskapsåret som i det nya.
Ofta så missar man att föra över nya värden av de utgående balanserna så av den anledningen får du information när en balansrapport tas ut i det nya året och det finns differenser mellan åren.
När du tar ut en balansrapport kontrolleras det att aktuellt räkenskapsår har samma ingående balanser som föregående års utgående balanser. Om inte ställer vi frågan:

* Företagets ingående balanser i aktuellt räkenskapsår stämmer inte överens med föregående år. Vill du överföra överföra balanser från föregående år?

JA / NEJ - visa inte igen
- Vid JA, överför vi balanserna från föregående år
- Vid NEJ, låter vi de aktuella balanserna vara kvar
- Vid valet Nej, fråga inte igen så visar vi inte frågan igen när man tar ut balansrapport på nytt.

Dessa val är per användare i aktuellt företag. Exempelvis, väljer du som användare Nej, visa inte igen så slår det inte igenom för andra användare på samma företag.

02.png

 

Överföra balanser under Kontoplan

Väljer du att avvakta med det kommer du istället få göra det genom kontoplanen som du hittar under Register - Kontoplan.

Observera att du måste föra över de ingående balanserna igen om du skulle göra ändringar i det tidigare räkenskapsåret. Om du inte för över de ingående balanserna efter en ändring kommer balanserna inte vara uppdaterade i det senare räkenskapsåret. 

 

Ändra ingående balanser manuellt

Vill du ändra alternativt lägga in de ingående balanserna manuellt skriver du in det aktuella värdet i kolumnen för Ingående balans, ett minustecken innebär att värdet blir en kreditpost. 

03.png


Tänk på att de manuella inlagda värdena skrivs över om du klickar på funktionen Överför balanser från föregående år, eller om du för över dem i samband med att du tar ut Balansrapporten.

Om du får upp ett meddelande att de ingående balanserna inte balanserar beror det på att du inte bokfört resultatet på föregående räkenskapsår. När du är klar med föregående år och har bokfört resultatet kommer alltså meddelandet att försvinna. 

04.png