Fortnox Användarstöd

Nytt lagerinköp

Om du har gjort ett lagerinköp och vill att lagersaldot ska uppdateras samtidigt som du registrerar fakturan klickar du på knappen Artikelregistrering. Här visas samma information som i vyn för kontoregistrering men skillnaden är att du här även anger vilken artikel det är du köpt in i den vänstra kolumnen, Artikelnummer. Du fyller sedan i antal inköpta artiklar och till vilket á-pris du köpt in dem. I exemplet nedan kommer lagersaldot för artikel 15 att öka med 1 styck när leverantörsfakturan bokförs. 

Om du använder Fortnox Lager kan du även välja inleveransdatum för artiklarna. I detta fall blir artiklarna disponibla i lagret när du markerat leverantörsfakturan med Lagerhantering klar.

01.png 

Vill du ha en utförligare beskrivning på hur du registrerar en leverantörsfaktura, läs mer här: Skapa leverantörsfaktura


Under Rapporter uppe till höger kan du ta ut en lagerlista för att se lagerantal, kalkylkostnad och lagersaldot.  

02.png