Fortnox Användarstöd

Manuella leveranser i Fortnox Lager

I Fortnox Lager har du möjligheten att via manuella in- och utleveranser föra in eller ut varor/artiklar från ditt lager.

Lagersaldot kan påverkas via in- respektive utleveranser. Varje inleverans görs för ett specifikt datum, och varje utleverans plockar automatiskt den äldsta av respektive artikel. Detta ger ett ständigt korrekt och uppdaterat lagervärde enligt FIFO-principen (First In First Out).

För att komma åt Manuella leveranser klickar du på Lager i menyn uppe till vänster.

 

Manuella leveranser - Lista

Den första sida som du möts av i Fortnox Lager är listan över manuella leveranser. 

 

1.png


I listan kan du se alla de in- och utleveranser som genomförts. Det går att sortera listan utifrån vissa filter för att se Alla, Ej klara, Klara och Makulerade. Det väljer du via de olika filter ovanför listan.

 

2.png

 

Det går även att sortera listan över de manuella leveranserna via drop-down listan Typ av leverans. Där kan du välja att sortera och visa Alla, Inleveranser, Utleveranser och Lagerflytt.

 

3.png

 

Längst upp i listan finns en sökruta där du kan söka efter en specifik artikel eller artikelbenämning för att via detta fält endast se in- och utleveranser på en specifik artikel/vara.


4.png


Manuell inleverans

För att göra en manuell inleverans klickar du på den oranga knappen Ny inleverans uppe till höger i programmet.

5.png

 

För att genomföra inleveransen fyller du i leveransdatumet, i vilken valuta artikeln/varan köpts in i. Väljer du en annan valuta på din inleverans än svensk har du möjlighet att ställa in till vilken kurs samt att du då även kommer att se eventuell valutaavrundning i svenska kronor, Totalt i den utländska valutan samt totalt i svenska kronor.

6.png

Du väljer vilken/vilka artikel/artiklar som ska levereras in, hur många, direktkostnaden per styck, eventuell frakt per styck, övrig kostnad per styck. Du kan även per rad och artikel lägga in eventuellt batchnummer, kostnadsställe och projekt. Om du vill lägga till någon form av anteckning i samband med din inleverans kan du göra det i rutan Anteckning.

När du fyllt i all information återstår det att kryssa i Lagerhantering klar, om inleveransen är fullständig och ska påverka lagret och din bokföring. Är du inte riktigt klar med din inleverans kan du välja att låta den rutan vara tom och endast klicka på Spara.
Om du lämnar den tom kommer din inleverans att bli gulmarkerad i listan och listas i filtret Ej klar.
Bockar du däremot i rutan kommer din inleverans att bli klarmarkerad, lagret kommer att påverkas, och lagerförändringen kommer att bokföras automatiskt kommande natt.

Din inleverans kommer att påverka och bokas upp i din bokföring per automatik. En gång per dygn bokförs alla lagerförändringar, men vill du bokföra det manuellt tidigare kan du gå in i Inställningar i Fortnox Lager och under Lagerbokföring klicka på knappen Bokför nu, för att bokföra eventuellt utförda inleveranser direkt.

 

8.png

9.png

Manuell utleverans

För att göra en manuell utleverans klickar du på knappen Ny utleverans uppe till höger i programmet.


10.png

 

För att genomföra utleveransen väljer du utleveransdatum, vilken eller vilka artiklar som ska levereras ut från ditt lager, antalet, eventuellt kostnadsställe och projekt. Vill du fylla i en anteckning i samband med din utleverans använder du dig av rutan Anteckning

11.png

Klicka på Spara så genomförs utleveransen. När du är helt klar återstår det att kryssa i Lagerhantering klar. När denna markering är gjord och sparad kommer lagerförändringen automatiskt att bokföras kommande natt.
Om du inte markerar Lagerhantering klar kommer utleveransen att bli gulmarkerad i listan och listas i filtret Ej klar.12.png

 

På samma sätt som med inleveranser kommer din utleverans att påverka och bokas upp i din bokföring per automatik. En gång per dygn bokförs alla lagerförändringar, men vill du bokföra det manuellt tidigare kan du gå in i Inställningar i Fortnox Lager och under Lagerbokföring klicka på knappen Bokför nu, för att bokföra eventuellt utförda inleveranser direkt.