Fortnox Användarstöd

Arbeta med referenser

I Fortnox Offert/Order och Fortnox Fakturering har du möjligheten att arbeta med referenser.
Du kan använda både Er referens och Vår referens, och referensen kan läggas som förvald inne på kunden i kundregistret eller direkt på offerten, ordern eller fakturan.

Förvald referens på kund

För att lägga referens som förvald på en kund går du till Register - Kunder. Gå in på önskad kund och fliken Faktureringsuppgifter. Under Vår referens kan du välja bland de användarna som är upplagda eller skriva in en referens. För att kunna bli vald som Vår referens behöver man inga programlicenser utan det räcker att ligga upplagd som användare.
Under Er referens kan referens endast skrivas in manuellt. Referenserna som läggs direkt på kundkortet kommer automatiskt bli vald som referens när en offert, order eller faktura skapas mot den kunden. Önskar man använda flera referenser i fälten Vår referens och Er referens så separeras de med kommatecken.

 

referenser-kund.jpg

 

Referens direkt på offert/order/faktura

Ska referensen läggas direkt på en offert, order eller faktura så görs det under flikarna Offertuppgifter, Orderuppgifter eller Fakturauppgifter.

 

referens-faktura.jpg

Finns det ingen förvald referens på kunden som väljs på offerten, ordern eller fakturan så kommer användaren som skapar dokumentet automatiskt hamna som referens. Detta kan justeras inne på offerten, ordern eller fakturan.