Fortnox Användarstöd

Kostförmån

Om du har en anställd som ska förmånsbeskattas för kosten så kan du göra på två sätt i Kvitto & Resa. Du kan registrera det i samband med ett traktamente, men om du har anställda som enbart ska förmånsbeskattas för kosten är det smidigare att skapa en utläggskategori för detta i Kvitto & Resa. 

Obs! Kostförmån går enbart att skicka till rapportmottagare för lön och kan inte skickas direkt till bokföringen.

Gå till Inställningar i Kvitto & Resa.

I rutan för utläggskategorier klickar du på Lägg till och sedan Förmån.

fo_rma_n-kvitto-resa.jpg

Välj därefter Lägg till och klicka på Kostförmån.

kostfo_rma_ner-kvitto-resa.jpg

Lägg därefter in en Beskrivning, klicka i vilka typer av kostförmåner som ska finnas tillgängliga för den anställde att registrera. Välj Löneart och vilket Konto det ska bokföras på.

beskrivning-fo_rma_n-kvitto-resa.jpg

Det sista du behöver göra, om ni använder dubbla rapportmottagare, är att ställa in att kostförmånen ska skickas till Rapportmottagare Lön.
Detta gör du under Inställningar och Rapportmottagare.

rapportmottagare-fo_rma_n-lo_n.jpg