Fortnox Användarstöd

Kvitto & Resa för konsulter

Kvitto & Resa fungerar som övriga program i Fortnox, byrån behöver inte beställa till någon extra licens för att du som redovisningskonsult ska kunna logga in i Kvitto & Resa hos en klient. Har kunden en licens för Kvitto & Resa, då kan du även tilldela licensen på konsultanvändarna.

Du kan inte se hur eller vad användaren har registrerat, det är först när de skickar in rapporten som administratörer kan se deras reseräkningar.

 

Mejladress/användare - annorlunda för konsulter

För en användare i Kvitto & Resa måste mejladressen vara unik. Används mejladressen på ett annat företag eller en annan användare i Kvitto & Resa, så får man ett felmeddelande när licensen tilldelas.
En redovisningskonsult fungerar lite annorlunda, du kan som konsult ha samma mejladress på flera klienter, men mejladressen är då upptagen av din konsultanvändare och därför kan du inte i ditt eget företag, byrån, ha en licens för Kvitto & Resa med samma mejladress.
Om ni ska använda er av Kvitto & Resa på ert egna företag, behöver din användare där ha en annan mejladress än vad du har registrerat på din konsultanvändare.

 

Digital tjänst för Kvitto & Resa

I Digital Byrå kan ni göra inställningar för att få notiser när det finns rapporter att hantera.
Se nedan för kortare information eller klicka här för att läsa mer:
Digital tjänst för Kvitto & Resa

Tjänsten Kvitto & Resa består av tre aktiviteter som visar när det finns rapporter att attestera, rapporter att skicka in och om det har inkommit felaktiga rapporter.
Varning och påminnelsedatum för tjänstens aktiviteter sätts utifrån när rapporten inkommit.

kvitto-resa-digital-tja_nst.jpg

Digital tjänst för Kvitto & Resa Plus

Tjänsten Kvitto & Resa Plus kompletterar tjänsten ovan med information om ofullständiga rapporter där förfallodatum närmar sig.

Bankintegrationen i Kvitto & Resa Plus kommer automatiskt att skapa rapporter för utlägg som görs med ett företagskort. De skapade rapporterna kommer att vara ofullständiga tills dess att de kompletteras då utläggen redovisas. Tjänstens aktivitet visar om det finns ofullständiga rapporter när kreditkortsfakturans förfallodatum närmar sig.

Varning och påminnelsedatum för tjänstens aktivitet sätts utifrån kreditkortsfakturans förfallodatum.

kvitto-resa-plus-digital-tja_nst.jpg