Fortnox Användarstöd

Skapa manuell leverantörsfaktura från en ogiltig fil

Du behöver skapa leverantörsfakturan manuellt och koppla bilden, här nedan kommer vi gå igenom steg för steg hur du gör detta.

En notis har genererats i ringklockan längst upp till höger, då fakturan är större än 2,5 mb och inte kan skickas för tolkning.

Notis_fo_r_stor_leveranto_rsfaktura.png

För att registrera fakturan manuellt gå till Meny - Leverantörsfakturor och skapa ny. Då öppnas bildmodalen upp till höger och visar dokumenten som finns tillgängliga. Har du fler än en bild kan du bläddra dig till rätt underlag.

Fyll sedan in leverantör, datum, belopp med mera och tryck sedan koppla längst ner till höger i bildmodalen för att dokumenten ska bli kopplat till den här leverantörsfakturan. Därefter spara eller bokför fakturan.

Koppla_bild_till_leveranto_rsfaktura.jpg