Fortnox Användarstöd

Logga in i Fortnox med BankID

Det finns nu möjlighet att logga in i Fortnox med hjälp av BankID. På detta sätt behöver du inte längre hålla reda på Abonnemangsnummer och lösenord. För att du eller dina användare ska ha möjlighet att logga in i Fortnox med hjälp av BankID behöver du kontrollera att vissa uppgifter finns inlagda på användarna.

* Att din användare har ett fullständigt svenskt personnummer
* Att det inte oavsiktligt finns fler användare som har samma personnummer
(Obs! Finns det flera användare som har samma personnummer kommer personen ifråga att få välja i en lista vid BankID inloggningen vilken användare som ska loggas in.)

Uppgifterna på din egen användare kan du kontrollera och fylla i under inloggningsuppgifter. Klicka på ditt företagsnamn uppe till höger i programmet och välj sedan Inloggningsuppgifter. 

Ska_rmavbild_2019-06-19_kl._15.06.40.png

(OBS! Tänk på att loggar du in via BankID kommer du att automatiskt bli utloggad ur programmet om du varit inaktiv i 1 timme. Detta kommer att ske oberoende av den eventuella inställningen av tidsgränsen för automatiskt utloggning som går att ställa under Inloggningsuppgifter.)


Uppgifterna på andra användare kontrollerar du och fyller i under Administrera användare. Klicka på ditt företagsnamn uppe till höger i programmet och välj sedan Administrera användare.

Kontrollera sedan dina användare en efter en att rätt uppgifter finns inlagda. Klicka på en användare för att kontrollera och redigera deras uppgifter.

Ska_rmavbild_2019-06-19_kl._15.08.08.png

När uppgifterna är kontrollerade och korrekta på dina användare kommer de kunna logga in med BankID.


Ska_rmavbild_2019-06-19_kl._15.09.18.png

Om det finns användare du inte vill ska kunna logga in med BankID kan du lösa detta genom att antingen inaktivera, ta bort eller se till att personnummer inte är angivet på dem. Observera att en användare som har möjlighet att logga in med användarnamn och lösenord alltid själv kan fylla i sitt personnummer för att återigen kunna logga in med BankID.