Utrangering av tillgång

Följ

Har en tillgång gått sönder eller på annat sätt förlorat sitt värde ska den utrangeras. Det gör du genom att klicka på tillgången i listan och sedan på verktyget Utrangera som du hittar uppe i högra hörnet. 

Ange datum för transaktionen samt ev. anteckning. Klicka sedan på Ok. När utrangeringen är gjord sätts det bokförda värdet till 0 och en verifikation kommer att skapas. Tillgången kommer då inte längre gå att skriva av. I listan blir tillgången grönmarkerad och får status "Utrangerad".
 


utrangera.PNG


Delutrangering
Det finns också möjlighet att utföra en delutrangering av en tillgång, då det kanske inte är hela tillgången som har gått sönder eller förlorat sitt värde. För delutrangering väljer du att klicka på verktyget Utrangera uppe i högra hörnet. Skillnaden mellan en hel utrangering och en delutrangering är att du väljer en procentsats för hur stor del av tillgången som ska utrangeras. Den utrangerade delen kommer att skapas upp som en ny tillgång som är utrangerad och en andel av gjorda avskrivningar kommer att flyttas över till den utrangerade delen.När du väljer att klicka på OK för att genomföra din delutrangering av din tillgång kommer du mötas av en ny ruta där du får bekräfta att delutrangeringen ska göras.
Delen av din tillgång som du har utrangerat kommer att skapas upp som en ny tillgång i din lista och den kommer att ha status utrangerad.En verifikation på delutrangeringen kommer att skapas upp automatiskt.