Fortnox Användarstöd

Inställningar - Rapporter

I inställningarna för rapporter kan du välja att urvalsfönstret för rapporten ska ligga kvar efter rapporten är utskriven. Det innebär att du exempelvis kan skriva ut en kontoanalys på ett visst konto och sedan ta ut en kontoanalys på ett annat konto utan att du behöver klicka på rapporten Kontoanalys igen. Nedanstående ruta ligger alltså kvar efter att du skrivit ut en rapport och det du behöver göra är alltså bara att byta ut kontonumret för att kunna skriva ut nästa kontoanalys.

01.png

Gå till inställningarna som du hittar uppe i högra hörnet och välj sedan Fakturering - Rapporter. Du kommer då till nedanstående ruta där du kan välja att urvalsfönstret ska ligga kvar efter att du skrivit ut en rapport. Här väljer du även vilka användare som ska kunna välja att se strukna verifikationsrader i de rapporter de skriver ut. Om du vill att alla användare ska kunna se de verifikationsrader som blivit felaktiga och strukits kan ni även göra den inställningen här. Avsluta med att spara. 

02.png

För att skriva ut en rapport klickar du på Rapporter i huvudmenyn och väljer sedan vilken typ av rapport du vill skriva ut. 

Ska_rmavbild_2019-06-28_kl._12.59.52.png