Fortnox Användarstöd

Lagring av bankfiler

Bokföringslagen säger att underlaget för verifikationen skall bevaras i sin ursprungsform. Därför sparas och lagras alla bankfiler som läses in i Fortnox. Filen läggs i Arkivplatsen men nås även om man endast har tillgång till Lagringsytan och saknar Arkivplatslicens. För bokförda utbetalningar och inbetalningar hittar man filen på betalverifikationen, i Stäm av konto hittar man den under inläsningshistorik.

Utbetalningar och inbetalningar

När du godkänner och bokför en återrapportering av en utbetalning eller en inbetalning kommer den inlästa bankfilen att lagras i Fortnox per automatik. Betalningsverifikationen kommer att få en ikon som indikerar en kopplad fil och den är synlig i verifikationslistan och inne på den aktuella verifikationen.

NEW_1_ladda_ner_kopplad_bankfil.png

NEW_2_verifikation_med_kopplad_bankfil.png

Du kan när som helst ladda ned den kopplade bankfilen genom att klicka på ikonen.

 

Kontoutdraget i Stäm av konto

Inlästa kontoutdrag hittar du genom att klicka på Inläsningshistorik.

Inla_sningshistorik.png

Där kan du ladda hem filen som lästs in via ikonen som du finner ute till höger på raden för specifik fil. 

Inla_sningshistorik_ladda_ner_fil.png

Det går även att radera den senast inlästa filen med soptunnan, då tas både transaktionerna och den inlästa och lagrade filen bort.

 

Arkivplatsen

I Arkivplatsen lagras bankfilerna först under Inbox - Bankfiler och flyttas därefter till Kopplade filer - Bankfiler när Utbetalning eller Inbetalning bokförs utifrån filen. Har du den automatiska kopplingen till Handelsbanken eller Danske Bank så kommer alltså alla bankfiler som skickats till dig att lagras, först i mappen Bankfiler under Inbox och sedan på betalverifikationerna.

NEW_3_arkivplats_bankfiler.png

NEW_4_arkivplats_bankfiler_kopplade_filer.png