Fortnox Användarstöd

Mitt företag har bytt adress, hur och var ändrar jag den?

Under en övergångsperiod finns både Mitt Fortnox samt Mitt Abonnemang, står det Mitt Fortnox så finns det mer information om hur du går tillväga längst ner.

 

Mitt abonnemang

Systemadministratören kan ändra adressuppgifterna inne i Fortnox. Klicka på företagsnamnet längst upp, välj sedan Mitt abonnemang.


mitt-abonnemang.jpg

Längst upp i Mitt Abonnemang hittar du Faktureringsadress. Klicka på Ändra


_ndra-adress.jpg


Här kan du välja om fakturorna från oss ska skickas via post eller e-post.

 

_ndra-adress-mitt-abonnemang.jpg

 

 

Mitt Fortnox

Systemadministratören kan ändra adressuppgifterna inne i Fortnox.

Klicka på företagsnamnet längst upp, välj sedan Företagsuppgifter och fliken Faktureringsuppgifter.

fo_retagsuppgifter-mitt-fortnox.jpg

 

Ändra adressen och klicka på Spara