Fortnox Användarstöd

Felsökningsguide - Differens mellan resultatrapport och balansrapport

Resultatet på de båda rapporterna ska alltid vara samma, för att kontrollera beloppet gör du följande:

Ta ut rapporterna per samma t.o.m-datum och kontrollera vad det står i kolumnen period och beräknat resultat. Det ska stå samma belopp på balansrapporten som på resultatrapporten.

 

Om det inte gör det felsöker man på följande sätt:

1. Backa i tiden tills det att ni hittar ett datum då rapporterna stämde överens med varandra. På så vis hittar du dagen som differensen uppstod och har lättare att ringa in problemet.

2. När man vet vilken dag/period problemet uppstår kan man söka på summan för differensen genom vår funktion Sök belopp. Du hittar denna under Bokföringsfliken och den söker på beloppet bland alla era verifikationer. Ni kan sedan kontrollera alla de verifikationer som innehåller summan för att ringa in problematiken.

01.png

 

3. Undersök om du bokfört på ett 9xxx-konto. Resultatrapporten visar endast konton i klasserna 3xxx-8xxx. Det gör du enklast genom att ta ut en huvudbok med kontointervall 9000-9999.

4. Kontrollera om du har lagt upp egna konton med ett nummer som inte finns med i kontointervallen för rapporten? Ifall du är osäker kan du skriva ut en verifikationslista för att se vilka konton som är använda. Jämför dessa konton på balans- och resultatrapporten. Är samtliga angivna i rapporten?

02.png