Fortnox Användarstöd

Automatisk koppling till Länsförsäkringar Bank

Den automatiska kopplingen till Länsförsäkringar Bank gör att du på ett smidigt sätt kan hantera alla betalningar som genomförts på ditt kontoutdrag. En bankkoppling gör att du kan arbeta digitalt, effektivt och minskar dessutom risken för manuella fel.

I en bankkoppling med Länsförsäkringar Bank kan följande automatiseras:

  • Du får automatiskt de genomförda betalningarna inlästa och matchade mot dina leverantörsfakturor. I de flesta fall kommer Fortnox även att bokföra betalningarna automatiskt åt dig.
  • Du får automatiskt inbetalningar från dina kunder matchade mot dina kundfakturor. I de flesta fall kommer Fortnox även att bokföra betalningarna automatiskt åt dig.

 

Steg för att komma igång

  1. Skapa ett bankkonto i Fortnox under Register - Bankkonton. Fyll i ett namn för kontot, välj Länsförsäkringar bank som bank, samt skriv in ditt IBAN och BIC.
    Obs! Se till att ange ett konto under Bokföringskonto. Detta kommer den automatiska bokföring att ske mot.

  2. Klicka på knappen Bankintegration. Logga in hos Länsförsäkringar och gör “Anslutning till affärssystem”.

  3. Du kommer att få en notis i Fortnox om att automatisk bankintegration med Länsförsäkringar bank mottagits. Framtida betalningar kommer att rapporteras till Fortnox per automatik.

Anslutning

Det första du behöver göra är att lägga till ditt bankkonto i Fortnox. Detta gör du under Register - Bankkonton, klicka på Skapa nytt, fyll i dina bankuppgifter, bokföringskonto och Spara.
OBS! Du behöver vara inloggad i Fortnox med bankID för att kunna ändra på ett befintligt bankkonto.

register-bankkonton.jpg

 

Klicka sedan på knappen Bankintegration.


När du klickar på knappen kommer du till en landningssida hos Länsförsäkringar där du loggar in och väljer vilket eller vilka bankkonton du vill ansluta.

anslutning-aff_rssystem.jpg

 

anslutning-fortnox.jpg

 

signera-anslutning.jpg

 

Obs! Har du flera konton, eller om ni är fler än en firmatecknare ser anslutningsprocessen annorlunda ut.


Om du har flera konton behöver du ansluta ett konto i taget. Första steget är att välja konto, sedan kommer du till en summeringssida där du godkänner uppgifterna. Till sist behöver du signera för att sedan avsluta på bekräftelsesidan.

 

anslutning-fler-konton.jpg

 

Om ni är fler än en firmatecknare behöver ni först ta kontakt med er bankkontakt. När processen är klar på Länsförsäkringars sida går du in i Fortnox och klickar på knappen Bankintegration, under Register-Bankkonton.

 

Anslut direkt från din bank

Om ditt företag ansluter direkt från Länsförsäkringar bank kommer det att se ut så här på banken:

anslutning-klar.jpg

 

Du behöver därefter logga in i Fortnox, klicka på Register- Bankkonton och sedan gå in på aktuellt bankkonto. Klicka på knappen Bankintegration och följ instruktionerna på bankens sida.

När anslutningen är klar får du en notis om detta i Fortnox och kommande in- och utbetalningar kommer därefter in i Fortnox per automatik.

notis-aktiv-koppling.jpg

 

Till stor del kommer dina transaktioner även att bokföras automatiskt. För att detta ska kunna ske och för att du ska kunna se dem behöver du gå igenom en
kom igång-guide. Denna når du antingen genom att klicka på länken i notisen eller under menyvalet “Transaktioner”.

hej.jpg

 

Betalflöden med Länsförsäkringar Bank

 

Skapa leverantörsbetalningar

Du väljer ut vilka leverantörsfakturor du vill betala i fliken Leverantörsfakturor genom att markera dem i listan och klicka på knappen Betalfil längst ner till höger. Till vänster på knappen har du en lista med de bankkonton du har upplagda i bankkontoregistret. Välj det bankkonto som du vill använda för att betala fakturorna.

 

l_nsf_rs_kringar-betalfil.jpg

 

När du klickat på Betalfil kommer du vidare till nästa steg där du får en sammanfattning av de leverantörsfakturor som kommer att ingå i din betalfil, med möjlighet att justera betaldatum och belopp på respektive faktura. För att skapa filen klickar du på Skapa LB-fil längst ner till höger på sidan.

skapa-lb-fil.jpg

 

Du får en bekräftelse på att filen laddats ner samt en direktlänk till en rapport över alla de transaktioner som filen innehåller. Rapporten kan du även hitta i efterhand under Behandla betalfiler.

 

rapport.jpg

 

Filen laddas sedan upp hos Länsförsäkringar bank under Filöverföring - Utgående filer. Välj Tjänst LB i drop-down menyn. Observera att du måste vara inloggad med säkerhetsdosa för att kunna ladda upp och signera filen.

h_mta-lb-fil.jpg

 


Hantera in- och utbetalningar

När banken på valt betaldatum genomfört betalningar, eller när banken tagit emot inbetalningar från dina kunder, så kommer information om dessa att skickas till Fortnox. Fortnox kommer automatiskt att bokföra betalningarna i så stor utsträckning som möjligt. Resterande betalningar behövs ses över och hanteras av dig som användare.Transaktionerna från banken kommer att synas i vyn Transaktioner. Vill du läsa mer om den automatiska bokföringen och hur du hanterar de inlästa transaktionerna, se Bokföring från Kontoutdrag.

 

Kontoavstämning med kontoutdraget

För Länsförsäkringar Bank kan du manuellt hämta kontoutdraget från internetbanken och dra och släppa det under fliken Stäm av konto, för att stämma av din bokföring mot bankkontot. Filen laddas ner i internetbanken under Konton-Transaktioner, välj sedan “Exportera (Excel)”.

l_nsf_rs_kringar-exportera.jpg

 

Filen som laddas ner kan behövas redigeras för att kunna läsas in i Fortnox. Klistra därför in ditt kontoutdrag i nedan exempelfil, spara om filen till en kommaavgränsad csv-fil. Filen ska innehålla tre kolumner; Datum, Ingående saldo-Beskrivning samt Belopp.
Första raden med en transaktion i filen tas bort och ersätts med ditt kontoutdrag.
Sista raden i filen behövs, men läses inte. Låt därför texten “läses inte in” stå kvar.

När filen sedan har lästs in kan knappen Matcha transaktioner användas för att automatiskt stämma av banktransaktionerna mot bokföringen.

st_m-av-konto.jpg

För att läsa mer om Stäm av konto, klicka här: Stäm av konto