Fortnox Användarstöd

OSS ersätter MOSS

Från och med 1 juli 2021 införs nya regler vid försäljning till ej beskattningsbara personer i utlandet, till exempel privatpersoner, vilket innebär att företagare kan behöva registrera sig för moms i köparens land.
För att göra detta enklare för de företag som omfattas av de nya reglerna ersätts e-tjänsten MOSS (Mini One Stop Shop) mot e-tjänsten OSS (One Stop Shop).

Läs gärna mer om MOSS och OSS på Skatteverkets hemsida.


Hur hanteras förändringarna i Fortnox?
Vi har inte gjort några specifika ändringar för att du som kund ska kunna hantera OSS, utan arbetssättet är det samma som vid MOSS-hantering. Det kan komma eventuella uppdateringar kring hanteringen så småningom.


Här kan du läsa mer om hur du hanterar det i Fortnox: MOSS - Mini One Stop Shop