Fortnox Användarstöd

Bortskrivning kund- och leverantörsfaktura

En bortskrivning används när en betalning skiljer sig ifrån fakturasaldot och den ska registreras som slutbetald. Det kan till exempel vara att fakturan ska bokas som en förlust eller att du ska boka bort en påminnelseavgift.

 

Bortskrivning kundfaktura

Börja med att ange det inbetalda beloppet i kolumnen Betalt SEK och klicka sedan på B:et. Har betalningen inkommit via fil klickar du direkt på B:et.

bortskrivning-kund.jpg


Nu öppnas en ruta där du anger vilket eller vilka konton det avvikande beloppet ska bokföras mot. Har du fått betalt mer än fakturans saldo ska ett konto i bokföringen debiteras med det överstigande beloppet. Klicka sedan på knappen Spara.

bortskrivning-kundfaktura.jpg

 

Du kan nu bokföra betalningen och fakturan kommer att markeras som slutbetald.

 

Bortskrivning leverantörsfaktura

Börja med att ange det utbetalda beloppet i kolumnen Betalt SEK och klicka sedan på B:et. Har återrapporteringen av betalningen inkommit via fil klickar du direkt på B:et.

B.jpg

 

En ruta öppnas där du anger vilket eller vilka konton det avvikande beloppet ska bokföras mot. Har du betalat mer än fakturans saldo ska ett konto i bokföringen debiteras med det överstigande beloppet. Klicka sedan på knappen Spara.

bortskrivning.jpg

Du kan nu bokföra betalningen och fakturan kommer att markeras som slutbetald.