Fortnox Användarstöd

Beräkning av sysselsättningsgrad i semesterberedningen

Beräknad sysselsättningsgrad under intjänandeåret i semesterberedningen, med hänsyn till schemaändringar

Vi kommer här att förklara och visa ett exempel på hur sysselsättningsgraden har beräknats.

Sysselsättningsgraden beräknas på det schema som ligger per dag på den anställde i kalendariet. Schemat hämtas från den anställdes personalkort under Register - Personal - Anställning.

 

arbetstidsschema.jpg

 

I kalendariet kan schemabyten göras tillfälligt på vissa dagar. Dessa schemaändringar syns inte på personalkortet utan visas enbart i kalendariet. Om du gör schemaändringar i kalendariet är det viktigt att veta att dessa kan påverka den anställdes sysselsättningsgrad vid beräkning av semesterskulden och semesterårsavslutet. Längre ner kommer ett exempel som visar när det har påverkat.

schematid.jpg

 

I vårt exempel har den anställde med anställningsdatum 2021-01-01 en sysselsättningsgrad på 96,77% i semesterberedningen t.o.m 2021-01-31. Den anställde har ett heltidsschema med 100% i sysselsättningsgrad på personalkortet.

I semesterberedningen utgår vi från de 31 dagar som den anställde har varit anställd och kontrollerar fältet Del av dag som påverkar sysselsättningsgraden som också påverkar beräkningen av sysselsättningsgraden.

underlag-syssels_ttningsgrad.jpg

 

Stämmer inte sysselsättningsgraden med det ni förväntar er så får man gå igenom dag för dag på den anställde i kalendariet för att se vilket schema som finns registrerat på respektive dag. Det ser du längst ner till vänster för den dagen som är markerad. I bilden är 5 januari markerad.

schema_ndring.jpg

I vårt exempel har det gjorts en schemaändring på den 4 och 5 januari från HEL till 50, som är ett deltidsschema 50%. Det innebär att dessa 2 dagar har en sysselsättningsgrad på 50% och resterande dagar i januari har en sysselsättningsgrad på 100%. Beräkningen blir då följande:

Schema HEL - 100%, 29 dagar i januari
Schema 50 - 50%, 2 dagar i januari

29 dagar*100%=29
2 dagar*50%=1
29+1=30
30/31=96,77