Fortnox Användarstöd

Kundregister i Fortnox app

I Fortnox app kommer du åt ditt kundregister och du kan både lägga till och redigera kunder. 

 

Lägg till ny kund

1. Tryck på Kunder i menyn för att komma till ditt kundregister. 

meny-app-kunder.jpg

 

2. För att lägga till en ny kund i ditt register klickar du på den gröna texten + Lägg till kund

l_gg-till-kund.jpg

 

3. Välj om kunden är en privatperson eller en företagskund. 

kundtyp.jpg

 

4. Fyll i de uppgifter som du önskar. Fyller du i organisationsnumret på en företagskund hämtas företagsnamn och adressuppgifterna upp automatiskt. När du är färdig klickar du på Spara.

ny-f_retagskund.jpg

 

Begränsningar Kunder i appen

Det finns inget stöd för att använda flera olika prislistor i appen. Om man använder sig av flera olika prislistor i webben så är det den prislista som är förvald på kunden som används i appen.

 

Ändra momstyp på kund

För att redigera information om en kund i appen behöver du via kundregistret klicka dig in på aktuell kund.

kunder.jpg

Under rubriken Momsuppgifter kan du ändra momstyp på din kund. Här finns det även möjlighet att lägga in VAT-nummer på din kund. Det är obligatorisk att lägga in ett VAT nr på kunden om du har momstyp SE omvänd skattskyldighet eller EU omvänd skattskyldighet vald på kunden. När du har gjort dina justeringar klickar du på Uppdatera för att spara.

uppdatera.jpgv_lj-momstyp.jpg