Fortnox Användarstöd

Begränsningar i Fakturering i Fortnox app

Vi arbetar löpande med att förbättra Fortnox app men just nu finns fortfarande en del begränsningar när det gäller Fortnox Fakturering. 

 

Skapa/Editera en faktura på webben
Om du skapar eller redigerar en faktura på webben kommer du inte att kunna fortsätta arbeta på den i appen.

Kombinera rut-tjänster som beräknas enl. schablon med tjänster som beräknas traditionellt
I appen kan du inte kombinera rut-tjänster som beräknas enligt schablon med rut-tjänster som beräknas traditionellt på en och samma faktura. På fakturor med rut-tjänster som beräknas enligt schablon är det inte heller möjligt att välja Typ av husarbete: Ej husarbete.

Hantering kring ansökan om skattereduktion till Skatteverket
I appen finns det ingen möjlighet att generera en fil avseende ansökan om skattereduktion till Skatteverket, och inte heller återrapportera beslutad reduktion på fakturan. Hanteringen kring skattereduktion på dina fakturor som är skapade i appen kan endast hanteras i Fortnox på webben.

Typ av husarbete i appen
När du skapar fakturor med grönt avdrag eller rut-fakturor med tjänster som beräknas enligt schablon finns det ingen möjlighet att välja Typ av husarbete: Ej husarbete på en fakturarad.

En prislista i appen
Det finns inget stöd för att använda flera olika prislistor i appen, vilket är möjligt i webben. Det pris som anges på en ny artikel sparas ned på förvalda prislistan i webben och för befintliga artiklar så hämtas också priset från den förvalda prislistan i webben.
På samma sätt så är det den prislista som är förvald på kunden som används i appen. När en artikel väljs in på en kundfaktura så är det alltså kundens förvalda prislista som avgör vilket pris som ska hämtas in för artikeln. Notera att detta kan skilja sig åt från artikelregistret ifall den förvalda prislistan i inställningar skiljer sig från kundens förvalda prislista.