Fortnox Användarstöd

Föräldraledighet

Föräldraledighet är en av ett flertal frånvaroorsaker där man tjänar in semester trots att den anställda är borta från arbetet, så kallad semesterlönegrundande frånvaro. Den anställde tjänar då in betald semester som om personen varit på plats och arbetat.

Föräldraledighet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet enligt föräldraledighetslagen. Frånvaroperioden beräknas alltid i kalenderdagar vilket innebär att arbetsfria dagar samt lördagar och söndagar ska räknas med. 120 kalenderdagar är semestergrundande vid föräldraledighet, detta gäller per graviditet. För en förälder med ensam vårdnad gäller 180 dagar. Efter 120 (180) dagars föräldraledighet övergår ledigheten till ej semestergrundande frånvaro.

Det är också viktigt att känna till att under de första 120 dagarna (eller 180 om du är ensamstående) räknas de semesterlönegrundande frånvarodagarna som hela dagar oavsett om du endast tagit ut föräldraledighet en viss del av dagen.

 

Så här fungerar det i Fortnox Lön

Under Register - Personal - Semester lägger du till den anställdes barn. På beviljade dagar anger du om det är 120 eller 180 dagar som är semestergrundande. Finns det redan uttagna föräldradagar så lägger du till dessa som ingående uttagna dagar. Uttagna dagar hämtas från den föräldraledighet som är registrerad i kalendariet i Fortnox Lön. Uttagna dagar tillsammans med ingående uttagna dagar ger totalt uttagna dagar med föräldraledighet för det barnet. 120 eller 180 av dessa räknas som semestergrundande.

semestergrundande-fr_nvaro.jpg

 

Registrera föräldraledighet i kalendariet

Välj Frånvaro och ange Föräldraledig som orsak. Då får du upp fältet Barn där du anger vilket barn som föräldraledigheten avser. På så sätt så kan Fortnox Lön hålla reda på antal semestergrundande och ej semestergrundande frånvarodagar per barn utifrån inställningarna i personalregistret.

fr_nvaroregistrering-barn.jpg

 

Avdrag vid föräldraledighet - Automatisk registrering på arbetsfria dagar

Vid föräldraledighet upp till 5 dagar så görs det ett dagsavdrag. Avdraget görs då enbart på arbetsdagarna.

Vid föräldraledighet som är längre än 5 dagar så görs ett kalenderdagsavdrag. Då ska även avdrag göras på arbetsfria dagar samt lördag och söndag. Antingen gör ni registreringen även på dessa dagar eller kan ni använda er av inställningen Automatisk registrering på arbetsfria dagar så ser systemet automatiskt till att det blir föräldraledighet på de arbetsfria dagarna. Detta kan vara användbart när de anställda själva registrerar avvikelser i Lön personlig.

Kalenderdagsavdraget är lägre per dag eftersom man då gör avdrag även för arbetsfria dagar medan arbetsdagsavdrag är högre per dag eftersom avdraget här enbart görs på arbetsdagarna.

automatisk-registrering.jpg

 

I detta exempel har vi registrerat föräldraledighet från måndag till fredag och sedan på måndag till onsdag veckan efter. Systemet har automatiskt fyllt på med föräldraledigheten över lördag söndag eftersom frånvaron fortsatt efter helgen. Det blir då automatiskt avdrag för 10 kalenderdagar.

kalndarium.jpg

 

Semestergrundande och ej semestergrundande föräldraledighet

När du skapar semesterberedningen så kan du där se hur många semestergrundande och ej semestergrundande frånvarodagar den anställde har haft. Föräldralediga dagarna redovisas i följande fält i semesterberedningen.

Här är ett exempel på hur föräldraledigheten visas i semesterberedningen.

Den anställde har två barn registrerade i personalregistret. På barn Född 2017 så har alla semestergrundande dagarna redan tagits ut så där blir det nu ej semestergrundande frånvaro. På barn Född 2019 är det fortfarande semestergrundande frånvaro.

ej-semestergrundande-fr_nvaro.jpg

 

Under avvikelseperioden 1-28 februari som ingår i löneperioden 2021.M.03 (1-31 mars) så har det tagits ut 10 dagars föräldraledighet på Född 2017 (kalenderdagsavdrag) och 5 dagars föräldraledighet på Född 2019 (arbetsdagsavdrag).

kalendarium-gr_.jpg

I semesterberedningen per 2021-02-28 får jag i underlaget med Ej semestergrundande kalenderdagar och semestergrundande kalenderdagar. Här kikar systemet på kalendariet fram till semesterberedningens t.o.m datum.

underlag1.jpg

 

I semesterberedningen per 2021-03-31 får jag i underlaget även med frånvaron i arbetsdagar och timmar, där utgår systemet från de lönebesked som är fram till semesterberedningen t.o.m datum. Per 2021-03-31 så ingår löneperioden 2021.M.03 som är 2021-03-01 - 2021-03-31.

underlag2.jpg

 

Ej semestergrundande kalenderdagar - hela dagar som påverkar antal semesterdagar tar systemet hänsyn till vid beräkning antal semesterdagar.
Frånvaro arbetsdagar - Semesterlönegrundande används vid beräkning av semesterlön för procentregeln.

 

 

Läs mer här: 

Semesterberedning - Förklaringar och uträkningar

Semesterfliken i personalkortet