Fortnox Användarstöd

Nyheter 2021

Fortnox Fakturering

Förvalda mallar på kundkortet
Ordningen bland dokumenttyper har uppdaterats under förvalda mallar på kundkortet. Nu visas dokumenttyperna i följande ordning, faktura, order, offert, kontantfaktura. Denna ändring har gjorts för att motsvara samma ordning som finns under e-dokument.

Skapa kreditfaktura från befintlig debetfaktura
När man skapar en kreditfaktura från en befintlig debetfaktura är det inte längre möjligt att byta kund på detta dokument. Detta har gjorts för att undvika felaktigheter mellan relaterade debet- och kreditfakturor.

 

Fortnox Lön

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter
Stöd för tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för anställda i åldrarna 19-23 år på ersättningar upp till 25 000 kr per månad. Förslaget har har tidigarelagts från 1 april till 1 januari och lagändringen träder i kraft den 6 februari. Det innebär att under hela år 2021 kan arbetsgivare få nedsättning av arbetsgivaravgifterna för anställda som är födda åren 1998-2002. Underlag som skapas från och med 4 februari i Fortnox Lön innehåller denna ändring men ska inte redovisas hos Skatteverket förrän efter 6 februari när lagen har trätt i kraft.

 

Collectum ITP1 - Ny rapporteringsrutin
Ny rapporteringsrutin för nya medarbetare som tillhör ITP1. Den 11 februari 2021 blir avtalad lön en ny del av rapporteringen av nya medarbetare som tillhör ITP1. Från och med detta datum ska både den avtalade månadslönen och den utbetalda bruttolönen anges för anställda som anmäls in till ITP1. Den avtalade lönen ska bara anges vid inträdet.
Filer som skapas i Fortnox Lön fram till och med 10 februari innehåller inte avtalad lön vid nyanmälan av ITP1 och kommer godkännas hos Collectum till och med 10 februari.
Filer som skapas i Fortnox Lön från och med 11 februari kommer innehålla avtalad lön vid nyanmälan av ITP1 och godkänns hos Collectum från detta datum.

 

Fortnox Lön mini

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter
Stöd för tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för anställda i åldrarna 19-23 år på ersättningar upp till 25 000 kr per månad. Förslaget har har tidigarelagts från 1 april till 1 januari och lagändringen träder i kraft den 6 februari. Det innebär att under hela år 2021 kan arbetsgivare få nedsättning av arbetsgivaravgifterna för anställda som är födda åren 1998-2002. Underlag som skapas från och med 4 februari i Fortnox Lön mini innehåller denna ändring men ska inte redovisas hos Skatteverket förrän efter 6 februari när lagen har trätt i kraft.