Fortnox Användarstöd

Nyheter i Bokföring från kontoutdrag

Senast uppdaterat: 23 februari 2021

Nyheter februari

Kontonummer visas för bokföringskonto

När du skapar ett verifikat eller ska "hantera resterande"/ bortskriva ett belopp på en faktura så kommer du numera se både benämningen & kontonumret när du ska välja ett konto. Vi har fått indikationer på att detta skulle underlätta bokföringen och skapa mer kontroll när man väljer ett konto.

Konto.jpg

hantera-rest.jpg

 

Kontera på kostnadsställe/projekt vid skapandet av verifikat

I de fall du skapar verifikat utifrån en transaktion finns nu möjligheten att ange kostnadsställe och/eller projekt innan transaktionen bokförs. Fälten visas endast om inställningen för kostnadsställe/projekt är påslagen. Inställningen för detta aktiveras under kugghjulet- Bokföring/Fakturering.

kst_lle_pr.jpg

 

 

Gå direkt till faktura i listvyn

När en transaktion ska kopplas till en faktura har du nu möjlighet att gå till fakturan direkt från listvyn. Fakturanumret är klickbart och länkar dig direkt in på fakturan. Detta gäller både leverantörs- och kundfakturor.

faktura.png

 

Förtydligande vid påminnelse

När du skickat ut en påminnelse för en kundfaktura kommer transaktionen att bokföras automatiskt om den inbetalda summan avser fakturans grundbelopp samt påminnelseavgiften. Är det så att din kund endast betalar in grundbeloppet kommer transaktionen inte att bokföras automatiskt eftersom vi förväntar oss att summan ska inkludera påminnelseavgiften. För att tydliggöra varför Fortnox inte bokfört transaktionen, trots att summan ser ut att stämma, informerar vi nu om detta i vyn där kopplingen till fakturan görs.

p_minnelse.png

 

Nyheter januari

Ladda upp underlag

När du skapar ett verifikat är det viktigt att du har ett underlag som styrker din bokföringspost. I Bokföring från kontoutdrag kan du numera enkelt via en knapptryckning ladda upp ett underlag i samband med att du skapar verifikatet. Du använder då knappen Ladda upp underlag.

koppla-underlag.jpg

 

Matcha transaktion på Ert ordernummer

Fortnox mål är att du ska behöva hantera så få transaktioner som möjligt när du använder Bokföring från kontoutdrag. Nu kan vi även matcha en transaktion mot fältet Ert ordernummer som finns på dina kundfakturor. Detta möjliggör en större flexibilitet i hanteringen av dina kundfakturor, och ger en ökad automatiseringsgrad.

ert-ordernummer.jpg

 

Sökning på kopplat verifikat i vyn Historik

Det finns tillfällen då man kan behöva gå tillbaka och kontrollera hur man har hanterat sina transaktioner. Vid dessa tillfällen är det smidigt att kunna filtrera eller söka fram en viss transaktion. Redan nu kan du göra detta genom att söka på ett verifikationsnummer, och får då en lista med transaktioner som innehåller det verifikationsnummer du sökt på. I framtiden kommer det finnas fler möjligheter att söka eller filtrera ut transaktioner.

s_k-tidigare-transaktioner.jpg

 

Pling i Digital byrå

Du som arbetar i Digital byrå kan nu få pling när det finns händelser att hantera under Transaktioner. På så sätt får du smidigt reda på när något behöver hanteras manuellt i vyn. Tjänsten kallas Digitala banktransaktioner och läggs upp under uppdragskategorin Bokföring.
Läs mer här: Bokföring från kontoutdrag - Digital byrå

Digital-byr_-tj_nst.jpg