Fortnox Användarstöd

Vad ska du tänka på vid årsskiftet gällande Brexit?

Storbritannien valde att lämna EU 31/1-2020 och det har varit en övergångsperiod fram till och med 31/12-2020. Förhandlingarna angående frihandelsavtal mellan Storbritannien och EU pågår fortfarande och oavsett utkomsten i dessa förhandlingar kommer relationen mellan EU och Storbritannien att förändras. Blir det en hård Brexit utan avtal kommer majoriteten av all försäljning och inköp från/till Storbritannien att klassas som inköp/försäljning till land utanför EU, vilket innebär en del förändringar gällande moms och tullhantering. För mer ingående information kika gärna på Skatteverkets hemsida. Vi har i detta avsnitt beskrivit vad du som arbetar i Fortnox behöver tänka på vid en Brexit utan frihandelsavtal.


Vad ska du tänka på när du tar betalt i Fortnox?

Kundregister & Kundfaktura

Vad innebär detta?
Från och med den 1:a januari kommer inte Storbritannien längre att räknas som ett EU-land. Detta innebär att om du idag säljer varor eller tjänster till Storbritannien kommer du behöva hantera dina kunder från Storbritannien på ett annat sätt vid årsskiftet. Från och med den 1:a Januari kommer du att bland annat behöva justera momstyp och försäljningskonto på kunder med landskod GB.

 

Kundregister & Kundfaktura
Om du har en kund med landskod GB (Storbritannien) har du momstyp EU omvänd skattskyldighet och således kopplade EU- försäljningskonto på denna kund vilket är korrekt fram till 2020-12-31. Från och med 2021-01-01 behöver du ändra momstyp till Export på kunden, momstyp Export är kopplad till Exportkonto.

Se till att ha bokfört alla fakturor på kunder med landskod GB tom 2020-12-31 med momstyp EU-omvänd skattskyldighet samt EU- försäljningskonto. Därefter kan du byta momstyp på kunden.

Skulle du kopiera fakturor på kunder med landskod GB från 2020 till 2021 bör du dubbelkolla vald momstyp på fakturan så att du inte skapar en ny faktura på en kund med landskod GB och momstyp EU-omvänd skattskyldighet på 2021.

 

Periodisk sammanställning
Ta ut din periodiska sammanställning tom 2020-12-31. Ändra sedan momstyp på kunder med landskod GB till Export. Dessa kommer då inte att komma med på nästkommande periodiska sammanställning.

 

Momsrapport
Skriv ut och bokför din momsrapport tom 2020-12-31. Ändra sedan dina kunder med landskod GB till momstyp Export. Läs även igenom vad som gäller vid inköp längre ned i hjälptexten.

 

Periodiseringar
Kundfakturor
Har du pågående periodiseringar som avser försäljning till Storbritannien och löper över både 2020 och 2021. Då kan du behöva justera bokföringskontot som har använts för försäljning inom EU till ett konto som avser försäljning utanför EU.
Det gör du enklast genom att öppna upp verifikaten som har skapats i samband med att periodiseringarna utförts.
Klicka på ändra och stryk sedan försäljningskontot (görs via det överstrukna S:et längst ut till höger), observera att du INTE ska stryka periodiseringskontot.
Lägg sedan till aktuellt bokföringskonto och klicka på bokför. Detta är något som behöver utföras på varje kommande periodisering som är konterad mot ett konto som avser försäljning inom EU.

Du kan även hantera detta genom att radera de ej utförda periodiseringarna från 2021 och framåt. Då behöver du skapa upp ett manuellt verifikat där debet- och kreditkontot är periodiseringskontot för att skapa ett noll-verifikat. Då är det även viktigt att lägga till en periodisering på det manuella verifikatet som skapades på återstående periodiseringsbelopp.

 

Inställningar - Förvalda konton

Försäljningskonton
Har du justerat dina förvalda konton för EU - omvänd skattskyldighet eller Export bör du se över dessa efter den 1:a Januari 2021. Detta för att säkerställa så att du har försäljningskonton med rätt momskoder för både EU-omvänd skattskyldighet men även för Export. Det är en förutsättning för att du ska kunna följa tidigare steg.

Du kan läsa mer om hur momskoderna påverkar momsrapporten här: Skapa momsrapport

Konstaterad kundförlust
Skulle du göra en konstaterad kundförlust på en faktura som ligger på 2019 och som är utställd till en kund med landskod GB bör du kontrollera så att kontot du bokför detta mot är ett EU-konto.


Artiklar & Artikelregister

Vad innebär detta?
Har du artiklar som du använder för en unik kund som har landskod GB kommer du behöva uppdatera dessa konton på artikeln från och med 2021-01-01.

 

Artiklar & Artikelregister
Har du artiklar som du använder för en unik kund som har landskod GB som är EU-konton kommer du behöva att uppdatera dessa på artiklar från och med den 2021-01-01 till Exportkonton. Har du inga unika konton för en artikel som enbart säljs till kunder i Storbritannien räcker det med att du uppdaterar momstyp på kunden med landskod GB.

 

Vad ska du tänka på när du gör inköp i Fortnox?

Leverantörer & Leverantörsfakturor

Vad innebär detta?
Från och med den 1:a januari kommer Storbritannien inte längre att räknas som ett EU-land. Detta innebär att om du idag köper varor eller tjänster från Storbritannien kommer du behöva hantera dina leverantörsfakturor från Storbritannien på ett annat sätt. Från och med den 1:a januari kommer du bland annat behöva justera momstyp och bokföringskonton på leverantörer med landskod GB.

 

Leverantörer & Leverantörsfakturor

Vad innebär detta?
Har du leverantörsfakturor eller leverantörer med landskod GB kommer du från och med den 1:a januari 2021 att behöva göra vissa justeringar. Du kommer att behöva ändra momstyp på leverantörer med landskod GB från unionsinternt förvärv till 0 % moms. Det finns även vissa undantag kring särskilda regler vilka du kan läsa mer om på Skatteverkets hemsida.

Reglerna skiljer sig åt beroende på om det är varor eller tjänst när du köper in från ett land utanför EU. Ska du redovisa både in och utgående moms kan du använda dig av en konteringsmall för att slippa utföra konteringen manuellt varje gång.

För att skapa en konteringsmall följer du nedan steg:

Gå till Inställningar - Leverantörsfakturor - Konteringsmallar, observera att nedan konton bara är ett exempel. När en konteringsmall som den nedan används fördelas 20% av totalbeloppet på 2615 (utgående moms) och 2640 (ingående moms), samtidigt som totalbeloppet hamnar på 4531. Givetvis går det att justera en konteringsmall efter sina egna behov.

konteringsmall.jpg

När konteringsmallen är skapad kan du koppla den till en unik leverantör. För att göra det följer du nedan steg:

Gå till Register - Leverantörer, klicka in på aktuell leverantör och välj bokföringsuppgifter och välj in din skapade konteringsmall som förvald. När detta är gjort kommer mallen per automatik användas när du skapar en leverantörsfaktura på aktuell leverantör.

 

Periodiseringar
Leverantörsfakturor
Har du pågående periodiseringar som avser inköp från Storbritannien och löper över både 2020 och 2021. Då kan du behöva justera bokföringskontot som har använts för inköp inom EU till ett konto som avser inköp utanför EU.
Det gör du enklast genom att öppna upp verifikaten som har skapats i samband med att periodiseringarna utförts.
Klicka på ändra och stryk sedan kostnadskontot (görs via det överstrukna S:et längst ut till höger), observera att du inte ska stryka periodiseringskontot.
Lägg sedan till aktuellt bokföringskonto och klicka på bokför. Detta är något som behöver utföras på varje kommande periodisering som är konterad mot ett konto som avser inköp inom EU.


Du kan även hantera detta genom att radera de ej utförda periodiseringarna från 2021 och framåt. Då behöver du skapa upp ett manuellt verifikat där debet- och kreditkontot är periodiseringskontot för att skapa ett noll-verifikat. Då är det även viktigt att lägga till en periodisering på det manuella verifikatet som skapades på återstående periodiseringsbelopp.

 

Momsrapport
Bokför din momsrapport tom 2020-12-31. Ändra sedan dina leverantörer med landskod GB till momstyp 0%. Se även till så att leverantörsfakturor från och med 20210101 bokförs mot konton som avser import från tredje land. Läs även igenom vad som gäller vid försäljning längre upp i hjälptexten.