Fortnox Användarstöd

Nyheter husarbete - FAQ

Hur arbetar jag med husarbete efter de nya förändringarna?

För att skapa en husfaktura behöver du välja om det är en rot- eller rut-faktura. Detta gör du i rullistan husarbete uppe till höger. Därefter kan du lägga till debiterbara rader på fakturan som behöver markeras som antingen en arbetskostnad, materialkostnad eller en övrig kostnad. Detta gör du genom att bocka i husikonen samt välja upp en typ av husarbete på raden (läs mer längre ned). 

Ska du fördela skattereduktionen mellan olika ansökande, eller registrera information om bostaden du har utfört arbetet på gör du detta i dialogen som visas när du klickar på husarbetsikonen. Här kan du även fylla i information om hur många timmar som du ska rapportera in till skatteverket, om det avviker från timmarna du debiterar din kund. När allt är ifyllt kan du skicka och bokföra fakturan.

Resterande delar av flödet gällande exempelvis nedladdning av fil för ansökan om skattereduktion fungerar på samma sätt som tidigare.

kundfaktura-husfaktura.jpg

Varför behöver jag markera samtliga rader med en typ av husarbete?

För att undvika att komplettera ansökningar för rot- eller rut-arbeten kräver skatteverket att man rapportera in hur många timmar man lagt ner på arbetet men även hur det debiterbara beloppet på fakturan kategoriseras. Det du debiterar på en rot- eller rut-faktura ska kategoriseras som antingen en arbetskostnad, materialkostnad eller en övrig kostnad. Detta har tidigare varit möjligt att ange på fakturan men inget krav. För att underlätta ansökningsprocessen för skattereduktion har vi därför lagt in detta som obligatoriskt i samband med att fakturan bokförs. Detta för att undvika problem med ansökningar som blir avvisade pga avsaknad av information hos Skatteverket.

Hur markerar jag mina debiterbara rader som arbetskostnad, materialkostnad eller övrig kostnad i Fortnox?

* Arbetskostnad = bocka i husarbete + typ av husarbete
* Materialkostnad = Typ av husarbete i T-kolumnen
* Övrig kostnad = Övrig kostnad i T-kolumnen

Markerar du inte något av följande på dina debiterbara fakturarader är risken stor att du får avslag från skatteverket på din ansökan. Det är enbart rader med husarbetsikonen + typ av husarbete som påverkar den reduktion som du kan erbjuda kunden. De resterande raderna som behöver markeras som materialkostnad eller övrig kostnad är fortfarande en del i underlaget för ansökan om skattereduktion hos Skatteverket, även om det inte berör själva reduktionen.

 

Kommer jag kunna ändra typ av husarbete på redan bokförda fakturor?

Nej, det kommer inte att vara möjligt på fakturor som du skapar efter att vi lagt till de nya funktionerna kring ROT/RUT/Grönt avdrag (2020-12-07). På fakturor som var skapade innan detta kommer man framåt att kunna ändra typ av husarbete.

Kommer jag fortfarande att kunna redigera procentsatserna och taket för skattereduktion?

Nej, detta kommer inte att vara möjligt framöver. Detta på grund av att det finns lagar som styr hur mycket skattereduktion som du har rätt till gällande rot och rut. Vi har därför tagit bort möjligheten att redigera dessa för att minska generering av felaktiga fakturor. Finns det däremot ett behov av att ange ett belopp för skattereduktion som är lägre än den automatiskt uträknade procentsatsen kan man fortfarande ange detta på fakturan. Då klickar man på husarbetsikonen och anger det belopp som kunden vill använda på aktuell faktura.

 

Förskottsbetalning rot/rut

I samband med vissa rot- och rutarbeten kan det förekomma förskottsbetalning eller betalning a conto. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida.
För att skattereduktion för husarbete ska kunna medges krävs att kunden vid varje betalningstillfälle enbart betalar del av den fakturerade arbetskostnaden, normalt hälften. Detta gäller även i de fall kunden och utföraren kommit överens om att betalning ska ske a conto eller genom delbetalning. Arbetskostnaden bör vara uträknad och dokumenterad i varje enskild faktura. När det arbete som a contobetalningen eller delbetalningen avser är utfört kan utföraren ansöka om utbetalning från Skatteverket.
Arbetar man med förskottsbetalning eller betalning a conto mot sina kunder i samband med rot- och rutarbeten kan det förekomma negativa rader på slutfakturan som varken ska registreras som materialkostnad, arbetskostnad eller övrig kostnad. I dessa fall väljer du i Fortnox på dessa rader Ej husarbete som Typ av husarbete. Då kommer dessa rader inte att följa med i filen till Skatteverket. Detta kan t.ex. vara rader där man gör avdrag på belopp som tidigare fakturerats. Se posten nedan med “annat” som är markerad med husarbetstypen Ej husarbete.

ej-husarbete.jpg