Fortnox Användarstöd

Belopp på lönearter

Har du skapat lönebeskeden för dina anställda och undrar hur programmet kommit fram till de olika beloppen? Nedan beskriver vi olika exempel på hur du kan kontrollera detta.

Belopp på semesterlönearter

En månadsavlönad som går enligt sammalöneregeln:

223 - hämtar information från personalkortet och företagsinställningarna.
Uträkning:
Belopp= Månadslön heltid* sysselsättning från personalkort - semester* lön per dag * faktor. +semestertillägg om det ska betalas ut.
Semestertillägget räknas ut på samma sätt. Månadslön*sysselsättning från personalkort-semester*tillägg i procent*faktor.
Summa= Antal dagar * belopp

225- Hämtar information från aktuell lön och företagsinställningarna.
Uträkning:
Belopp=Aktuell månadslön*lön per dag*faktor.
Summa= Antal dagar*belopp

 

belopp-l_nearter.jpg

 

En månadsavlönad som går enligt procentregeln:

223 - Hämtar information från personalkortet.
Uträkning:
Belopp =Här sker ingen uträkning utan den hämtar beloppet som finns på personalkortet under fliken semester för den anställda.
Summa= Sedan antal dagar*belopp blir summan.

225 - Hämtar information från aktuell lön och företags inställningarna.
Uträkning:
Belopp= Aktuell månadslön*lön per dag*faktor.
Summa= Antal dagar*belopp

m_nadsavl_nad-procentregeln.jpg

 

Vi använder ordet faktor i ovan text. Vid heltid eller deltid är siffran 1, vid intermittent deltid finns en beräkningsfaktor. Beräkningsformeln är:
Arbetsdagar heltid/Arbetsdagar enligt schema. T.e.x. om en anställd jobbar 3 dagar i veckan, faktorn blir då 5 / 3 = 1.67.


En timavlönad som går enligt procentregeln:

22 - Hämtar information från personalkortet.
Uträkning:
Belopp= Här sker ingen uträkning utan den hämtar beloppet som finns på personalkortet under fliken Semester för den anställde.
Summa= Antal timmar * belopp

2202 - Hämtar information från personalkortet.
Uträkning:
Belopp= Här hämtar lönearten beloppet från den anställdes timlön.
Summa= Antal timmar *belopp

timavl_nad-procentregeln.jpg

 

Belopp på sjuklönearter

En månadsavlönad:

440 - Hämtar information från personalkortet.
Uträkning:
Summa= Hämtar upp till det maximala karensavdraget som finns på personalkortet.

442 - Hämtar information från personalkortet och lönearten i registret.
Uträkning:
Belopp= (Månadslön*12) / (52*VecTim) * 80 / 100
Summa= Antal timmar * belopp

44 - Hämtar information från personalkortet och lönearten i registret.
Uträkning:
Belopp= (Månadslön*12) / (52*VecTim)
Summa= Antal timmar * belopp

sjuk-m_nadsavl_nad.jpg

 

En timavlönad:

440 - Hämtar information från personalkortet
Uträkning:
Summa= Hämtar upp det maximala karensavdraget som finns på personalkortet

432 - Hämtar information från personalkortet och lönearten i registret.
Uträkning:
Belopp= TimLön*80/100
Summa= Antal timmar * belopp

43 - Hämtar information från personalkortet och lönearten i registret.
Uträkning:
Belopp= TimLön
Summa= Antal timmar * belopp

sjuk-timl_n.jpg

 

Resterande lönearter som ni använder er av, eller som programmet hämtar upp genom att en registrering gjorts i kalendariet, har alla en tillhörande formel.
För att se hur formeln ser ut för respektive löneart, gå till Register -Lönearter och koder. Välj personaltyp och sök fram just den löneart du vill veta mer om. Inne på lönearten finns en flik som heter Formler, här ser du hur formeln ser ut.

De formler som finns på lönearterna är baserade på lagar och hur de stora kollektivavtalen säger att beräkningen ska ske.

Har du och ditt företag ett avtal som säger något annat kan du alltid ändra på formeln. Vill du veta mer om hur du gör det kan du läsa mer här: Skapa nya lönearter


Vanliga frågor och svar

När blir det arbetsdagsavdrag och kalenderavdrag?
Upp till 5 dagars frånvaro blir det arbetsdagsavdrag. När det sedan blir mer än 5 arbetsdagar så räknas frånvaron om till kalenderavdrag. Vill du veta mer om vad du behöver göra vid frånvaro som sjuk eller vård av barn kan du läsa mer på Försäkringskassans hemsida: https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare


Varför dyker inget karensavdrag upp?
Kontrollera i kalendariet om det är fler än 10 karenstillfällen inom de senaste 12 månaderna bakåt i tiden. Om det finns 10 karenstillfällen så kommer inte ett 11:e karensavdrag genomföras. Detta enligt sjuklönelagen.
Finns det inte 10 karensavdrag bakåt i tiden behöver du kontrollera personalkortet, så att det finns värden för karens under fliken Löneuppgifter.
På en anställd utan schema behöver du manuellt fylla i genomsnittlig tid.
Här kan du läsa mer om karensavdrag: Karensavdrag

Jag vill ändra beloppet eller summan, hur gör man det?
Fältet med belopp och summa är ej redigerbara men vill du så kan du öppna dem, alternativt lägga in en annan formel på lönearten. Hur du går tillväga kan du läsa om steg för steg här: Skapa nya lönearter

Obs! Glöm inte att skapa om lönebeskedet efter att du gjort dina val i punkt 2 eller 3.