Fortnox Användarstöd

Byte av löneform mitt i löneperioden

Byter du löneform på en anställd mitt i löneperioden så behöver detta hanteras manuellt på lönebeskedet. Vi kommer att visa exempel vid byte från timlön till månadslön och tvärtom från månadslön till timlön. Anledningen till att detta behöver hanteras manuellt är att lönen är datumstyrd men inte löneformen.

 

Byte från timlön till månadslön

Bytet är från 16 november och löneperioden är innevarande månad vilket i vårt exempel innebär 1-30 november. Timlönen är 150 kr och efter ändrade löneformen så har den anställde 27 000 kr i månadslön. Utbetalningen sker i november.

Löneformen ändrar du under Register - Personal - Anställning, därefter sparar du och går in på fliken Löneuppgifter. Markera det datum lönen gäller från och fyll i den månadslön ni har avtalat.

l_ne_ndring.jpg

 

I kalendariet kan du ta fram den anställdes timmar genom att fylla i datumintervallet 2020-11-01 -- 2020-11-15. Då ser du schematiden och närvarotiden som kan vara aktuella att fylla i på lönebeskedet.

l_neintervall.jpg

 

Därefter skapar du lönekörningen. Nu kommer det beräknas lön utifrån att den anställde har månadslön. Systemet beräknar därför bara lönen från den 16 november. Den anställdes timlön som gällde fram till 15 november i det här fallet får du lägga till manuellt.

byte-l_neform-l_nek_rning.jpg

 

Radera löneart 123 som avser perioden 2020-11-01 -- 2020-11-15 eftersom den inte innehåller någon lön. Lägg till löneart 136 - Övrig bruttolön antal, fyll i antal timmar den anställde har arbetat och fyll i den timlön som gällde för den anställde som timavlönad.

byte-l_neform-kompl.jpg

 

Vill du förtydliga vad löneart 136 avser kan du skriva in information i kolumnen Textrad på den lönearten. Denna text skrivs ut på lönebeskedet tillsammans med lönearten.

byte-l_neform-textrad-l_nebesked.jpg

 

Byte från månadslön till timlön

Bytet är från 16 november och löneperioden är föregående månad vilket i vårt exempel innebär 1-30 november. Månadslönen är 25 000 kr och efter ändrade löneformen så har den anställde 145 kr i timlön. Utbetalningen sker i december.

Löneformen ändrar du under Register - Personal - Anställning, därefter sparar du och går in på fliken Löneuppgifter. Markera det datum lönen gäller från och fyll i den månadslön ni har avtalat.

schemal_gg-_ndring-l_n.jpg

 

Därefter skapar du lönekörningen. Nu kommer det beräknas lön utifrån att den anställde har timlön. Systemet beräknar därför bara lönen från den 16 november. Den anställdes månadslön som gällde fram till 15 november i det här fallet får du lägga till manuellt.

byte-l_neform-timl_n.jpg

 

Radera löneart 11 som avser perioden 2020-11-01 -- 2020-11-15 eftersom den inte innehåller någon lön. Lägg till löneart 136 - Övrig bruttolön antal, fyll i det antal dagar som avser månadslönen och fyll i den daglön som gäller uträknat från den anställdes månadslön. Se i ert kollektivavtal hur ni ska beräkna daglönen. En vanlig beräkning är (Månadslön*12)/365 eller 366 vid skottår.

byte-l_neart.jpg

 

Vill du förtydliga vad löneart 136 avser kan du skriva in information i kolumnen Textrad på den lönearten. Denna text skrivs ut på lönebeskedet tillsammans med lönearten.

textrad-l_nebesked.jpg