Fortnox Användarstöd

Hantera fakturor där åtgärd krävs

I vissa fall kan de fakturor som du skickat med Fakturaservice kräva hantering av dig. Det kan till exempel uppstå när din kund saknar organisationsnummer eller har en felaktig adress.

När detta händer får du en notis i systemet om att åtgärd krävs på fakturan. Klickar du på notisen får du upp en ruta för att utföra åtgärden. Du kan även leta upp fakturan och hantera åtgärden genom att klicka på domarklubban.

I vissa fall kan fakturan vara pausad utan att du själv har möjlighet att lösa problemet direkt i Fortnox. Det kan vara fakturor som pausats av supporten och exempelvis om din kund har bestridit fakturan. Om så är fallet kan fakturan inte drivas vidare.
Läs mer om bestridande här: Bestridande av faktura


De olika åtgärderna som du kan lösa direkt i Fortnox är:

  • Organisationsnummer eller personnummer saknas
  • Felaktig adress på faktura
  • Om fakturan inte blir betald trots inkassokrav