Fortnox Användarstöd

Organisationsnummer eller personnummer saknas

Om din kund inte betalar i tid går det ut en påminnelse, men vi kan däremot inte skicka ut ett inkassokrav utan organisations- eller personnummer. Du får då en notifiering i systemet om att du måste komplettera med rätt nummer.

notice.png

Uppdatera informationen här, så skickar vi ett inkassokrav när påminnelsen förfallit.

uppdatera-orgnummer.jpg