Fortnox Användarstöd

Betalningstolerans i Fakturaservice

Hur mycket för lite får kunden lov att betala?

Fakturaservice har en inbyggd betalningstolerans på en krona. Det innebär att om kunden betalar upp till en krona för lite på din faktura, kommer vi inte att kräva in de sista örena, utan markera hela fakturan som betald och boka bort restskulden.

Om du vill höja betalningstoleransen går det bra. En vanlig lösning är att ha 70:- i betalningstolerans, vilket brukar täcka en påminnelseavgift och lite ränta. Då slipper de kunder som betalar för sent att få ytterligare krav, eftersom du bjuder dem på mellanskillnaden.

Är detta något som hade förenklat för dig?

Höj din betalningstolerans genom att mejla till finans@fortnox.se