Fortnox Användarstöd

Skicka fakturan med Fakturaservice

Gå till menyn Fakturering - Kundfakturor och markera en faktura. Längst ner i högra hörnet väljer du faktureringssätt Med Fakturaservice, ett distributionssätt och klicka sedan på knappen Skicka. Samma val och knapp finns även inne på en specifik faktura, längst ner till höger.

skicka-med-fakturaservice.jpg

 

Du kommer då att få ett meddelande att fakturan är godkänd och kommer att hanteras av Fortnox Finans.

I fakturalistan ser du vilka fakturor som du skickat med Fakturaservice. Dessa har dels fått ett nytt OCR-nummer, och har dels fått med en knapp i form av en domarklubba längst ut till höger på fakturaraden. Klickar du på domarklubban hittar du mer information om fakturan och dess indrivningsstatus. Detta kan du läsa mer om på sidan om Fakturaflödet.

hammer-list.jpg