Fortnox Användarstöd

Avgiftstyper sålda fakturor

Här beskriver vi de avgiftstyper som är aktuella när du säljer dina fakturor till Fortnox Finans.

Fakturaavgift
Avgift för att skicka fakturan. För närvarande 19,90 kr per faktura.

Factoringavgift
Avgift för att finansiera fakturan. Räknas ut (kapitalbelopp * X%), där kapitalbeloppet är fakturabeloppet.

Ett exempel: Om du säljer en faktura på 10 000 kr och har 2,9% i avgift kostar det dig 10 000 kr * 0,029 = 290 kr

Övertrasseringsränta
Ränta som påförs om en faktura blir bestriden eller går i regress och ditt konto för Fortnoxbetalningar blir övertrasserat. Övertrasseringsräntan beräknas utifrån din avtalade factoringavgift på 30 dagar, oberoende av den övertrasserade fakturans betalningsvillkor. Räntan påförs dagligen och räknas ut (Övertrasserat belopp * (X%/30) * 1.25)

Ett exempel: Om du är övertrasserad med 10 000 kr och har en factoringavgift på 2,9%.
kostar det dig 10 000 * (0,029/30) * 1,25 = 12,08 kr per dag