Fortnox Användarstöd

Fakturaflödet i Fakturaservice

När du använder dig av Fakturaservice är det Fortnox som driver in din fordran åt dig. Förutom att bokföra alla transaktioner och sätta in pengarna på ditt konto, gör vi även lite extra ifall faktura inte blir betald i tid. Vi följer dessa steg för att se till att du får betalt:

 1. Skapa din faktura i Fortnox Fakturering
  Du skapar enkelt fakturan och har en tydlig överblick över kundreskontran.

 2. Skicka fakturan med Fakturatjänster.
  Vi skickar ut fakturan med det leveranssätt du väljer och sköter hela den resterande processen.

 3. Notifiering om förfallen faktura
  Om du har lagt in en e-postadress på kundkortet innan fakturan skapas, skickar vi två dagar efter förfallodagen ut ett mejl där vi påminner kunden om att det finns en faktura att betala. Ingen förseningsavgift läggs på.

 4. Påminnelse
  Nästa steg blir en påminnelsefaktura där vi lägger på en påminnelseavgift på 60:- och ränta (om det gått mer än 30 dagar sedan fakturadatum). Denna skickas ut med samma leveranssätt som du valde för fakturan.

 5. Inkassokrav
  Ibland räcker det inte med en påminnelse. Då följer vi upp den med ett inkassokrav, där vi lägger på en inkassoavgift på 180:- samt ränta (om det gått mer än 30 dagar sedan fakturadatum). Inkassokravet skickas ut via post, och går till kundens folkbokföringsadress. Därför behöver vi kundens organisationsnummer/personnummer för att kunna skicka inkassokrav. Har du skickat en faktura utan denna information? Inga problem, vi kontaktar dig för en komplettering när påminnelsen skickas ut.

 6. Betalningsföreläggande eller efterbevakning
  98-99 av 100 fakturor har i regel blivit betalda innan inkassokravet förfaller. I annat fall har vi ytterligare möjligheter - du får här välja om fakturan ska drivas vidare av vår inkassoavdelning som bevakar fakturan och väljer de bästa indrivningsvägarna för just din faktura.

Vill du vara med och påverka hur lång tid det ska gå mellan våra utskick? Ta då kontakt med vår support genom att maila till finans@fortnox.se.