Fortnox Användarstöd

Fakturaförsäljning med skattereduktion

Vi tar hand om kundens del av fakturan

Självklart går det att sälja fakturor med skattereduktion! Vi driver in kundens del av fakturan, och efter betalning lägger vi den under Husarbete så att du enkelt kan begära in skattereduktionen från Skatteverket. Du skapar och säljer fakturan precis som vanligt, genom att välja Sälj fakturan som faktureringssätt.


Underlag till Skatteverket

Om Skatteverket behöver underlag på kundens betalning tar vi gärna fram det åt dig. Mejla i så fall till ekonomi.finans@fortnox.se. (Kom ihåg att ange fakturans OCR-nummer i mejlet.)


Kreditera faktura med skatteavdrag

Behöver du kreditera en faktura med skattereduktion som sålts, så innebär det att kreditfakturan (som ju inte innehåller skattereduktion) kommer att ha ett högre saldo än kundens del av den första fakturan. Du behöver dock inte tänka på detta då vi hanterar det åt dig. Bara sälj kreditfakturan som vanligt så levererar vi den till kunden och bokför den första fakturan som betald.


Nekad skattereduktion

Skulle Skatteverket neka någon del av skattereduktionen och du vill fakturera ut mellanskillnaden till kunden, behöver vi först återlämna redigeringsbehörigheten till dig. Mejla till finans@fortnox.se så ordnar vi det. (Kom ihåg att ange fakturans OCR-nummer i mejlet.)
Därefter ändrar du fakturamall till Restbelopp RUT/ROT, och skickar själv ut den nya versionen av fakturan till din kund.

skattereduktion-mall.jpg